Nyheter

Modernt och framtidssäkrat huvudkontor

Vid Elektroskandias huvudkontor i Rotebro pågår det en stor uppfräschning och renovering. Lokalerna anpassas efter de nya arbetssätt och behov av flexibilitet som växt fram de senaste åren. Resultatet är en modern och framtidssäkrad arbetsplats utrustad med den senaste tekniken, inte minst när det gäller belysning och säkerhetssystem.

Lokalerna i Rotebro omfattar såväl kontor som butik och den totala ytan är på cirka 5 000 kvadratmeter.

– Bakgrunden till renoveringen är att kontraktstiden gick mot sitt slut och vi hade att välja mellan att flytta till nya lokaler eller sitta kvar. Efter moget övervägande valde vi det senare alternativet. Men då vi suttit i lokalerna sedan 2005 var det hög tid för en uppfräschning samtidigt som vi ville göra en anpassning till hur vi arbetar idag, med mer flexibilitet och mer digitala möten. Nya sätt att jobba och mötas ställer helt nya krav på dagens arbetsplatser. Målet med de helrenoverade lokalerna var att de skulle bli mer ändamålsenliga, med rum för teamsmöten, öppna mötesytor och vara flexibla för att kunna formas efter hur vi vill jobba idag och i framtiden, säger Anders Nordlöw, vd för Elektroskandia.

Q-Gruppen i Stockholm AB är ansvariga för totalentreprenaden, som omfattar samtliga ytskikt och installationer i fastigheten. Beställare är fastighetsägaren AB Sagax genom Storstockholms Industrifastigheter AB. Zälls El vann upphandlingen att ansvara för installation av all el och belysning.

Team av medarbetare involverade

På Elektroskandia var ett team av medarbetare involverade i projektet redan på projekteringsstadiet och när det gäller elinstallationen hade såväl utesäljare som tekniska innesäljare kontakt med installatören Zälls El och såg till att de hade de bästa förutsättningarna.

– Vi har haft en mycket bra dialog med vår fastighetsägare, Sagax, och tillsammans bestämt val av produkter och leverantörer. Ett fokus vi haft i projektet har varit att se om vad vi har kunnat återbruka, det vill säga använda vissa produkter som tidigare varit installerade och vi har bland annat återanvänt nedföringsstavar. Flertalet av våra leverantörers produkter finns med i nyinstallationen. Bland annat kan nämnas att vi uppdaterat vårt KNX system för olika funktioner och som KNX-knappar valde vi Schneider Exxact. Vi installerade också ett nytt nätverk och valde produkter från vårt eget varumärke Excel. Andra leverantörer i projektet är Draka när det gäller kabel, men även Legrand, HellermanTyton och PM Flex för att nämna några, säger Martin Cederström, marknadschef Installation på Elektroskandia.

Belysning i framkant

Björn Cederstrand, Cardi ljusdesigner Elektroskandia ansvarade för projektering av belysningen i lokalerna. Arkitekten hade tagit fram ett koncept för lokalerna och Björns uppgift blev att försöka matcha belysningsarmaturer med förslaget:

– Det här var ju lite av ett hedersuppdrag och väldigt kul att få jobba med så många olika lösningar. Koncepthandlingen visade val av möbler, färger på golv och tak samt mönster och innehöll även visionsbilder i 3D.  

Till övervägande del kunde mananvända belysningsarmaturer från egna varumärket Cardi samt agenturerna Molto Luce och Panzeri. Totalt är det ett 50-tal olika armaturtyper i de nyrenoverade lokalerna. Belysningen är styrd via DALI och kopplat till ett KNX-system. För att minimera energiförbrukningen är det frånvarosläckning på nästan all belysning och man tänder manuellt i till exempel mötesrum.

– I den öppna kontorsytan har vi bland annat Cardi-armaturen Flow, grupperade för fyra eller två arbetsplatser för att även bidra till allmänljus i lokalerna. Spotlighten Mova har det installerats en hel del av och även armaturen Cosy, som vi använt för att få släpljus på väggen. Båda armaturerna är från Molto Luce. I reception och trapphus har vi valt vertikala LED-lister, som är ett lite nytt och spännande sätt att jobba med ljus. Det här är bara några exempel på de många belysningslösningarna på vårt huvudkontor. Vi har haft stor nytta av att vi har ett så brett och varierat sortiment inom belysning, säger Björn.

– Den stora utmaningen var att få ned ledtiderna, men då de flesta av armaturerna fanns på vårt lager i Örebro så fungerade leveranserna bra och Zälls El kunde installera enligt plan, kommenterar Georg Sandberg.

Använt befintlig kabeldragning

I september började Zälls El riva ut alla gamla installationer och därefter installera nytt. Till stor del har man kunnat använda befintlig kabeldragning och endast gjort smärre utökningar.

– Vi använde till exempel den befintliga 1-10 volt styrningskabeln, som nu har ändrats till DALI, samt kompletterade med några nya slingor. Det är enkelt med KNX att bara hänga på apparater på de befintliga slingorna, säger Fredrik Nyberg, ledande montör Zälls El och fortsätter:

– Det här är ett roligt projekt och det har rullat på fint för vår del. Belysningen var bra projekterad och det har inte inneburit några tekniska utmaningar direkt. Senare i vår ska vi göra lite arbete utomhus också, med installation av ny utebelysning och elladdare för cyklar.

Fokus på moderna säkerhetslösningar

Med ett heltäckande sortiment inom säkerhet har det även varit en självklar del i projektet att uppdatera lokalerna med de modernaste systemen från ledande leverantörer.

– Vi vill givetvis att de säkerhetssystem som vi dagligen säljer till våra kunder också ska säkra våra egna lokaler och därför har vi lagt stort fokus på våra säkerhetslösningar. Valet landade i SecuriFire brandlarm, Larm i ARX som är Assa Abloys passersystem med integrerat inbrottslarm, Avigilon Alta övervakningskameror och dormakabas dörrautomatiker och dörrstängare, berättar Christer de Wahl, marknads- och försäljningschef på Elektroskandia Säkerhet.

Säkerhetsinstallatören Great Security, som har ett ramavtal Elektroskandia gällande både huvudkontoret och alla butiker i Stockholm, fick uppdraget att installera passersystem, inbrottslarm, dörrautomatik samt övervakningskameror i fastigheten.

Christoffer Ringstad, installationschef på Great Security berättar om samarbetet och projektet:

– Vi har ett långvarigt samarbete med Elektroskandia. Det är smidigt att arbeta med dem då de har ett stort produktsortiment inom säkerhet samt installationsmateriel, även tillgängligt i deras butiker. De besitter också god kunskap inom säkerhetsområdet och vi får alltid snabb leverans av materiel. I projektet på deras huvudkontor utökade vi deras befintliga passersystem ARX med integrerat inbrottslarm. Vi har installerat cirka 30 st Pando kortläsare och dessutom ett antal trådlösa dörrbladsläsare vid vissa mötesrum och förråd. Dörrbladsläsare är en kostnadseffektiv lösning för innerdörrar och man slipper göra åverkan på dörren. Personalen använder passerbrickor för att öppna dörrarna, men vi tittar nu även på möjligheten att som komplement ha mobila nycklar på kontoret framöver. Då använder man sin mobil för att öppna dörren och Elektroskandia kan enkelt ge tillfälligt tillträde för besökare.

Passersystemet administreras av Elektroskandia som själva kan lägga till och ta bort passerbrickor, skapa behörighetsgrupper osv. Inbrottslarmet omfattar cirka 100 larmpunkter. De befintliga dörrautomatikerna byts ut till nya moderna, utrustade med sensorlist i bakkant på dörren. Övervakningskameror installeras både i butiken och i övriga delar av fastigheten.

Högsta nivån för brandskydd

Då det gällde brandlarmet fick TMP Alarm uppdraget att sköta allt från installation, driftsättning och avprovning till dokumentation. Ansvarig på Elektroskandia för projektet var Krister Asplund Wirén, specialistsäljare brandlarm och partneransvarig Securiton.

– I samråd med fastighetsägaren valde vi att byta ut det befintliga brandlarmet till vårt system SecuriFire från Securiton. Anläggningen består av en brandlarmcentral SecuriFire 3000, multikriteriedetektorer, värmedetektorer, akustiska och optiska larmdon samt larmknappar, säger Krister.

TMP Alarm är certifierad anläggarfirma för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande och en av Elektroskandias största partners för SecuriFire. Företaget installerar och driftsätter cirka 40-talet Securiton-anläggningar per år, med allt från 30 och upp till flera hundra larmpunkter per objekt.

Niklas Florén och Niklas Bokedal, projektledare respektive försäljningschef på TMP Alarm, kommenterar leveransen av den nya brandlarmsanläggningen till huvudkontor och butik:

– Kravställningen på anläggningen var att det skulle vara fullständig övervakning i enligt SBF 110:8 klass A, som är den högsta nivån för brandskydd. Det enda som vi behöll var den befintliga kanalisationen, allt annat byttes ut från kablage till alla enheter. Den stora utmaningen med projektet var att byta ut allt samtidigt som vi höll igång det befintliga brandlarmet då allt måste fungera och kunna larma samtidigt som vi rev och installerade nytt. Det har dock fungerat bra och vi är nu i slutfasen av installationsarbetet.

En naturlig mötesplats

Lokalerna har blivit mer inbjudande och öppna än tidigare med stor flexibilitet till att kunna expandera verksamheten framöver om behov skulle uppstå.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av vår renovering, där målsättningen varit att skapa en arbetsmiljö som ger förutsättningar för både välmående och produktivitet. Den nya inredningen och designen av lokalerna hoppas vi ska bidra till att vårt huvudkontor kommer kunna erbjuda en ännu bättre arbetsmiljö och samtidigt bli en naturlig mötesplats för såväl kunder som leverantörer, avslutar Anders Nordlöw.

Se film från projektet här:

5 -24 Modernt och framtidssäkrat huvudkontor on Vimeo.