Nyheter

Stockholms allmännytta storsatsar

Fram till 2028 planerar Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag att bygga mer än 4100 nya hyresrätter. Störst antal planeras i Söderort. Cirka 1600 av de nya hyresrätterna byggs inom ramen för konceptet Stockholmshus.

Trots kraftiga kostnadsökningar fortsätter Stockholms allmännytta; Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder, att bygga nya hyresrätter i Stockholm. Under 2024 pågår inflyttning i nästan 1000 nya hyresrätter i de kommunala bostadsbolagen, varav cirka 240 i Stockholms stads koncept Stockholmshusen, där processen effektiviserats för att pressa kostnader och tid för byggprojekten.

– Stockholmshusen har blivit ännu viktigare nu när byggkostnaderna skjutit i höjden. Vi måste fortsätta att hitta sätt att bygga smartare så att även vanliga stockholmare har råd att efterfråga nybyggda hyresrätter, säger bostadsborgarrådet Clara Lindblom.

1600 nya hyresrätter i Stockholmshus

Kommande fem år planeras för ytterligare 1600 hyresrätter i Stockholmshus. Husen utmärks av att de byggs med en gemensam gestaltning som kan varieras utifrån plats. Karaktäristiska kännetecken är till exempel de träklädda entréerna med sittbänk, fönsteromfattningar med relief i putsen och dörrhandtag som utformats av konstnärer.

Stockholmhus ska byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader över tid. Genom att jobba parallellt med överlappande processer kan ledtider kortas och den totala tiden från idé till färdigt hus kan halveras från 8 år till 4 år. Den seriella produktionen av husen i kombination med den stora volymen, ger både återupprepningseffekter och stordriftsfördelar som minskar kostnaderna över tid och möjliggör lägre hyresnivåer än nyproduktion generellt.