Nyheter

Stabilt resultat i utmanande tider

Trots en tydlig nedgång inom affärsområdet bostadsutveckling under första kvartalet 2024 levererar OBOS övriga affärsområden goda resultat. Det ger ett resultat före skatt på 360 miljoner NOK första kvartalet 2024, vilket är 18 miljoner NOK lägre än samma period förra året.

Rörelseintäkterna under första kvartalet 2024 uppgick till 2 983 miljoner NOK, en minskning med 118 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. Bostadsutveckling hade ett resultat före skatt på -302 miljoner NOK, något som belastar det totala resultatet. Affärsområdet bostadsutveckling hade vid samma tidpunkt förra året ett resultat på -49 miljoner NOK.

– Lönsamheten i pågående och avslutade projekt har försvagats till följd av ökade finansieringskostnader och generella inflationsdrivna kostnadsökningar i projekten samt en högre andel osålda färdigställda bostäder. Detta i kombination med färre tillträden ger en tydligt negativ resultatpåverkan i första kvartalet. På årsbasis räknar vi ändå med ett marginellt positivt resultat från affärsområdet, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Goda resultat från OBOS övriga affärsområden; förvaltning och konsultverksamhet, kommersiella fastigheter, investeringsverksamheten samt bank och fastigheter bidrar dock till att OBOS-koncernens totala resultat blir positivt.

Ljuspunkter även inom bostadsutveckling

Daniel Kjørberg Siraj menar dock att det finns ljuspunkter inom bostadsutveckling; Under det första kvartalet sålde OBOS 533 bostäder (brutto), upp från 430 samma period förra året. I Sverige såldes 230 bostäder varav 174 inom OBOS Sverige, som tillverkar styckehus i trä, vilket bidrog till att lyfta bostadsförsäljningen. OBOS hade vid kvartalets utgång 1 736 bostäder under produktion i Sverige.

OBOS byggstartade 309 bostäder under första kvartalet och hade totalt 5 221 bostäder under uppförande vid kvartalets slut, varav 61 procent är sålda. Det är en minskning från 7 402 bostäder med en försäljningsgrad på 67 procent i slutet av första kvartalet förra året.

– Den lägre försäljningsgraden speglar att vi påbörjat flera projekt på lägre förköpsnivåer för att behålla möjligheten att erbjuda medlemmarna bostäder de kommande åren. Vi är fortfarande en av de största bostadsbyggarna i Norden, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Lyft av övriga verksamheter

I en krävande tid för bostadsbyggande lyfter Daniel Kjørberg Siraj vikten av att OBOS har en diversifierad verksamhet som ger fler ben att stå på.

Affärsområdet förvaltning och rådgivning hade ett resultat före skatt på 57 MNOK (37 MNOK) och kan peka på ett ökat antal förvaltningsavtal och effektiviserad drift som påverkat resultatet positivt.

Inom kommersiella fastigheter har en ökad uthyrningsgrad och indexering av hyresintäkter bidragit till ökade rörelseintäkter under kvartalet. Kommersiella fastigheter levererade ett resultat före skatt på 384 miljoner NOK, en ökning med 146 miljoner NOK från samma period föregående år.

OBOS investeringsverksamhet bidrog till ett resultat före skatt på 62 miljoner NOK (41 miljoner NOK) det senaste kvartalet.

OBOS Bank uppnådde ett resultat före skatt på 156 miljoner norska kronor, upp från 94 miljoner norska kronor föregående år.

– Det är också glädjande att se att kundflödet till banken ökar kraftigt, och att vi fortfarande är bland landets bästa vardagsbanker med konkurrenskraftiga villkor för både ut- och inlåning. God lönsamhet för banken ger oss möjlighet att fortsätta tillväxten i utlåningen till bostadsköpare och bostadsbolag framöver och banken har också nyligen beslutat att sänka utlåningsräntorna, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Ser gradvis förbättring

Stämningsläget bland hushållen har förbättrats något den senaste tiden och fler tror på högre bostadspriser i framtiden, och under dagen sänkte Sveriges Riksbank styrräntan med 25 punkter.

– Vi välkomnar Riksbankens räntesänkning. Detta är ett positivt steg för hushållen och ett ljus i tunneln för branschen. Vi har valt att sätta igång projekt trots lägre bokningsgrad för att möta en ökad efterfrågan längre fram, även om marknaden för nyproduktion kommer vara fortsatt utmanande en bit in i 2025. Vår uppgift är tydlig – att bygga bostäder för våra medlemmar även under svåra tider, avslutar Daniel Kjørberg Siraj.