Nyheter

Bästa arbetsgivaren i byggbranschen

Ingenjörsstudenter har rankat YIT som den mest idealiska arbetsgivaren i Universums studentundersökning för sjätte gången i rad. I rankningslistan över ideala ingenjörsarbetsgivare nådde YIT en sjunde plats. I år siktar YIT på att erbjuda sommarjobb eller traineetjänster till cirka 350 ungdomar.

Ingenjörsstudenter rankade YIT som den mest idealiska arbetsgivaren inom byggbranschen i Universums studentundersökning 2024, för sjätte året i rad. Totalt 3 125 ingenjörsstudenter svarade på enkäten. YIT rankades också som den ideala arbetsgivaren inom byggbranschen bland universitetsutbildade yrkesverksamma i Universums Professionals Survey för fjärde året i rad.

– Vi är oerhört glada över att ingenjörsstudenter uppskattar YIT som arbetsgivare och att vi har hållit fast vid vår nummer ett i byggsektorn så länge. Med den senaste offentliga uppmärksamheten på byggsektorns verksamhetsmiljö är det oerhört viktigt för oss att unga människor tycker att YIT är intressant, även i denna mer utmanande ekonomiska situation. Vi satsar stort på traineeupplevelsen och får positiv feedback från våra trainees. Vi vill fortsätta att fostra framtida yrkesverksamma inom byggsektorn, förklarar Jennie Stenbom, personaldirektör.

Framgångsrik praktik i YIT Path-utbildningen skapar en stark grund för arbetslivet

Sedan flera år tillbaka har YIT satsat på en utmärkt traineeupplevelse genom högkvalitativ introduktion och arbetssäkerhet, kompetensanpassade uppgifter, vägledning och en god laganda. Mål för praktik och arbetsuppgifter skräddarsys i enlighet med praktikanternas kompetens och studiestadiet. Varje praktikant tilldelas också en mentor, av vilka många själva har deltagit i YIT Paths utbildningsprogram.

När innehållet i praktiken är noggrant planerad och genomförd under ledning av erfarna yrkesverksamma, får studenterna väsentlig praktisk expertis. Det förbereder dem att ta på sig ännu mer utmanande ansvar efter examen.

– Vi genomför årliga feedbackundersökningar för att bedöma hur väl vi har lyckats med organisationen av praktiken och utvecklar utbildningsprogrammet tillsammans med mentorerna. Vår framgång med detta vittnar om att 99 % av praktikanterna som fyller i feedbackundersökningen vill arbeta för YIT i framtiden, säger Thomas Finell som är rekryteringsansvarig på YIT.

Satsningarna på en systematisk utbildningsväg återspeglas i resultaten av feedbackundersökningen som helhet. Upp till 99 % av de tillfrågade skulle rekommendera YIT som arbetsgivare, medan 95 % ansåg att arbetsförhållandena var säkra.

– Det är viktigt för oss att göra eleverna till en del av vårt team från början och att erbjuda dem möjligheter att visa sina färdigheter, samtidigt som de ser till att de får det stöd de behöver. Av de som svarade på feedbackundersökningen tyckte 97 % om att vara en del av teamet här, tillägger Thomas.

Arbetsgemenskapens roll lyftes också fram i Universums studentundersökning, där ingenjörsstudenter rankade ”en vänlig arbetsmiljö” som den viktigaste egenskapen i kategorin människor och kultur.

– I vår årliga YIT Voice-personalundersökning gav praktikanter högsta betyg på relationen med sina kollegor. De rapporterade att de fick stöd från sina kollegor när det behövdes (4,4/5) och gav betyget 4,3/5 för påståendet ”Vårt team har en utmärkt laganda”.

YIT siktar på att erbjuda sommarjobb eller traineetjänster till cirka 350 studenter 2024.