Nyheter

Framgångsrikt år för SSSB som firat 65 år

Under 2023 firade Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 65 år och har lämnat en årsredovisning för året med ett positivt rörelseresultat på drygt 185 miljoner kronor. 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) är den största studentbostadsaktören i Sverige med drygt 8500 studentbostäder i Stockholm, Solna, Nacka och Huddinge.

– Höjdpunkter under 2023 var när 188 nya studentlägenheter invigdes av bostadsministern på Lappkärrsberget och att vi förädlade korridorsrum i Kungshamra till studentlägenheter med eget kök. Vi ska fortsätta vara studenternas förstahandsval och har stora ambitioner att fortsätta förädla vårt befintliga bestånd de kommande åren, säger Mattias Carrass, vd för SSSB. 
 
Stiftelsen startades av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) 1958 och styrelsen utgörs av ledamöter och suppleanter som väljs av SSCO.

– Kärnan i vår verksamhet är studenternas behov och engagemang. Vi har en låg belåningsgrad och en stabil ekonomi. Genom stiftelseformen så kan vinsten stanna i verksamheten och användas till att fortsätta utveckla vårt bestånd, fortsätter Mattias Carrass, vd för SSSB. 

Utöver att förmedla studentbostäder så tar också SSSB ett stort ansvar för att bidra till att studietiden blir både trygg och social.

– Vi firar femårsjubileum för vår årligen återkommande utomhuskonsert Backyard Session i år och vi fortsätter som tidigare att anordna padelturneringar och andra aktiviteter, för att bidra till den sociala hållbarheten, berättar Mattias Carrass. 

Höjdpunkter från 2023: 

Inflyttning i etapp 2 på Lappkärrsberget

188 studentlägenheter, en lokal för café och en förskola

Förädlingsprojekt i Kungshamra

96 korridorsrum byggdes om till 103 nya separata lägenheter med eget kök. 

SSSB i siffror:

Omsättning: 561 mkr 
Rörelseresultat: 185 mkr 
Överskottsgrad: 55%
Hyresintäkter: 549 208 tkr 

Totalt antal bostäder: 8459 st 
Area bostäder: 244 162 kvm 
Taxeringsvärde: 10,06 mdkr

Läs hela årsredovisningen