Nyheter

Eon får kritik av Konkurrensverket: Missbrukar sin dominerande ställning

januari 2022 anmälde Fastighetsägarna Syd Eon för missbruk av dominerande ställning till Konkurrensverket efter att Eon aviserat en chockhöjning av fjärrvärmepriset i Malmö. Sedan dess har Konkurrensverket granskat Eon. Nu har beskedet kommit att granskningen är klar och den slår fast att det råder bristande konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

– Konkurrensverket slår fast att fjärrvärmemarknaden är en monopolmarknad. Därför kommer vi enträget fortsätta arbeta för att stärka kundskyddet och öka konkurrensen på fjärrvärmemarknaden, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Konkurrensverket har över ett år samlat in och analyserat ett omfattande dataunderlag bestående av uppgifter om priser, prissättningsprinciper, intäkter och kostnader från Eons fjärrvärmenät i det aktuella området och 25 andra utvalda fjärrvärmenät som drivs av Eon och andra aktörer.

Konkurrensverket konstaterar att fjärrvärmemarknaden är en monopolmarknad och att fjärrvärmeleverantörerna har en betydande marknadsmakt mot kunderna. Dessutom kan de uppvärmningsalternativ som faktiskt finns tillgängliga inom ett område vara relativt få. Konkurrenstrycket från andra uppvärmningsformer är därför relativt begränsat.

Konkurrensverket skriver i sitt beslut att det finns starka indikationer på att E.ON har en dominerande ställning på fjärrvärmemarknaden i Malmö/Burlöv. Det går därför inte att utesluta att marknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser.

– Det behövs nya och kraftfullare instanser att vända sig till vid upplevd missbrukande av ställning. Dessutom behöver transparensen öka genom att begränsa antalet prissättningsmodeller på fjärrvärmemarknaden, avslutar Magnus Hulthe Andersson.