Nyheter

Byfggföretagen: Byggbranschen behöver rätt utbildad personal

Regeringen och Sverigedemokraterna överväger att införa en tvåårig yrkesskola för elever som inte har tillräckliga betyg för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Men endast tre av tio byggföretagare vill anställa en minderårig som inte har läst bygg- och anläggningsprogrammet.

Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer.

– Vill vi att fler ska välja yrkesprogram så har vi inte råd att nedvärdera praktiskt kunnande. Regeringen bör i stället fokusera på att se över grundskolan. Satsa på att ge alla elever det stöd som de behöver för att klara grundskolan och få kunskaperna som behövs i gymnasiet och i arbetslivet, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Bristen på rätt utbildad personal är ett problem även i lågkonjunktur. Enligt Byggbarometern har fyra av tio byggföretag tackat nej till jobb under de senaste 12 månaderna på grund av att man inte haft tillräckligt med personal. Totalt 66 procent av Byggföretagens medlemmar anser att det är svårt att få tag på arbetskraften som företaget behöver. De största bristerna finns inom yrkesutbildningarna där alltför få utbildas till yrken såsom betongarbetare, ställningsbyggare och golvläggare.

– Kompetensförsörjningen behöver matcha företagens behov och på ett bättre sätt än i dag spegla branschens utveckling och innovationer. Våra medlemsföretag gör sitt yttersta för att kunna behålla personal genom krisen, för de vet hur svårt det är att hitta rätt utbildade medarbetare, avslutar Elin Kebert.

Byggbarometern genomfördes under mars månad och besvarades av drygt 500 medlemsföretag i Byggföretagen.