Nyheter

Åtgärdsplan för Drömmen om Borås 2.0 lanseras

Tydliga åtgärder för fem huvudstråk i Borås stadskärna med fokus på gestaltning, funktion, evenemang, trygghet och etableringar, bland annat i form av fler butiker. Nu tar Borås nästa steg mot en mer levande och attraktiv stadskärna för att förverkliga Drömmen om Borås 2.0.

Inför 75 engagerade deltagare presenterades idag den åtgärdsplan som tagits fram inom processen Drömmen om Borås 2.0. Planen består av åtgärder för fem stråk i stadskärnan och ett antal åtgärder som är övergripande för stadskärnan. Varje åtgärd har dessutom en eller flera huvudansvariga.

– Det är en gedigen åtgärdslista som har tagits fram kopplad till de olika stråken. Det här måste parterna i stadskärnan göra tillsammans. För att få verkstad är vi tydliga med vem som har huvudansvaret men i princip alla åtgärder behöver genomföras i samverkan. Redan nu har fler av åtgärderna blivit verklighet, det känns otroligt viktigt och bra att kunna uppfylla boråsarnas drömmar om stadskärnan, säger Anna Liljenby, samordnare stadsliv, Borås TME.

Stråken som berörs är:

Stora Torget
Stora Brogatan (inklusive Västerbro, Holmsgatan och Posttorget)
Lilla Brogatan (inklusive Sandwalls plats och Södra Torget)
Allégatan
Hötorget (inklusive norra Österlånggatan)

Redan i starten av 2024 har åtgärder på Stora torget genomförts i form en tillfällig skidbana och ett Instagram-vänligt hjärta. Åtgärder som i grunden baseras på drömmar från boråsare om att torget ska bli en mer levande plats.

– Vi är glada att vi redan nu fått till flera kortsiktiga åtgärder som skapat stort intresse bland boråsarna. För oss är det viktigt att vi jobbar med både kort- och långsiktiga åtgärder samtidigt. Att det faktiskt syns på stan redan nu att arbetet är i full gång och att resurser satsas och riktas mot stadskärnan, säger Linda Sjöstrand, Cityledare, Borås City.

Läs åtgärdsplanen i sin helhet på drommenomboras.se

Bakgrund – processen Drömmen om Borås

För cirka tio år sedan skapades konceptet Drömmen om Borås. Det var ett sätt att samla alla de idéer och krafter som fanns för att göra stadskärnan mer attraktiv. Nu är processen inne i nästa steg – Drömmen om Borås 2.0.

Under processen har bland annat ett antal workshops hållits med många olika aktörer, totalt 162 unika deltagare. Många av dem deltog även i en stadsvandring som genomfördes för att identifiera åtgärder som krävs för att öka attraktionskraften i centrum.

Genom en digital enkät har även boråsarna involverats. Intresset var mycket stort, över 2 200 boråsare delade med sig av sina tankar och förslag om framtidens stadskärna.

Som en del av arbetet har det även genomförts en mikromarknadsundersökning av etableringsbarheten i Borås stadskärna. Syftet har varit att se vilka branscher som har potential att vara lönsamma och vilka stråk som erbjuder mest och bäst flöden av kunder.

Bakom projektet står en styrgrupp ledd av Anna Liljenby, Linda Sjöstrand och Sarah Norving. Under flera workshops har Centrumfastigheter i Borås, Borås Stad, Borås TME, Borås City, Fastighetsägarna och Högskolan i Borås deltagit. RSD, konsult inom kommersiell utveckling, har lett arbetet.