Nyheter

Stockholms dysfunktionella bostadsmarknad

Drygt var femte person har funderat att flytta från Stockholms län på grund av den dysfunktionella bostadsmarknaden. Bland unga är den negativa synen mer utbredd: en av tre funderar idag på att lämna regionen.

Det visar Stockholms Handelskammares undersökning som genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Verian och baseras på intervjuer från SIFO-panelen.

– Stockholms bostadsmarknad är en tragedi för ungdomar. Oron från Stockholms unga och deras föräldrar är absolut befogad. I princip behöver man planera i ett decennium för att kunna ha möjlighet att få en bostad. Vi har fått en uppdelning där allt fler står utanför marknaden. De kommer varken över tröskeln till det ägda boendet eller har tillräckligt med kötid för att kunna efterfråga ett förstahandskontrakt på hyresmarknaden, säger Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare.

Människor funderar på att flytta från huvudstaden

Drygt var femte person har funderat på att flytta från Stockholms län. Totalt funderar en av tre unga på att lämna huvudstaden på grund av att de inte kan hitta en bostad.

Föräldrar är oroliga över sina barn

En majoritet av Stockholms föräldrar är oroliga över att deras barn kommer att ha svårt att flytta hemifrån. Gruppen ensamstående föräldrar är mest orolig. Där uppger två av tre (63 %) att de är oroliga över om deras barn kommer att kunna skaffa en bostad i framtiden.

Bostadsfrågan är komplex och det kommer krävas en rad reformer för att komma till rätta med krisen. Stockholms Handelskammare har föreslagit flera åtgärder, däribland ett justerat bolånetak och ett avskaffande av det skärpta amorteringskravet. Handelskammaren har också efterlyst en successiv omreglering av hyresmarknaden med fokus på ökade marknadsinslag i kombination med träffsäkra bostadsbidrag.

– Bostadsfrågan har negligerats av flera regeringar. Vi ser just nu inga som helst reformförslag på området. Om nuvarande regering inte agerar för att stötta efterfrågan och sänker trösklarna in på bostadsmarknaden för unga, riskerar näringslivet och regionen få stora svårigheter med sin kompetensförsörjning. I förlängningen skulle det kunna leda till att stora bolag inte väljer Stockholm, vilket i förlängningen kan skada vårt ekonomiska välstånd, fortsätter Daniella Waldfogel.

Mer om undersökningen

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Verian i SIFO:s webbpanel och genomfördes mellan 27 februari och 13 mars 2024. Undersökningsmålgruppen har varit boende i Stockholms län i åldern 18 – 84 år och antalet intervjuer som genomförts är totalt 1 300 stycken.

Foto: Bruno