Nyheter

Här är yrkeshögskoleutbildningarna som leder till jobb

Osäkerheten på arbetsmarknaden är stor. Det senaste året har besked om varsel och nedskärningar avlöst varandra och i februari uppgick arbetslösheten i Sverige till 8,5 procent enligt SCB.

– Men trots detta finns stor anledning att utbilda sig, då flertalet företag och branscher har ett stort behov av att anställa kvalificerad personal med nya kompetenser. Det gäller främst yrken inom samhällsbyggnad och spelindustrin, menar Nackademins vd Astrid Westfeldt Corneman som har kartlagt var anställningsbehoven är som störst.

Nackademins utbildningar tas fram i nära samarbete med företag som själva verkar i branschen. Genom en nära dialog med dessa har Nackademin, i kombination med statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, kartlagt vilka yrken som har störst potential vad gäller anställning efter avslutad utbildning. Inom branscher som berörs av skärpt lagstiftning kopplat till såväl grön omställning som säkerhet finns ett stort behov av kvalificerad personal och efterfrågan på dessa kompetenser kommer sannolikt att öka.

– Urbaniseringen i kombination med ett förändrat klimat har drivit upp efterfrågan på kompetens inom hållbar samhällsbyggnad. Våra städer behöver klimatanpassas och utvecklas på ett hållbart sätt samtidigt som den demografiska utvecklingen har trappat upp behovet av fler bostäder och samhällsfastigheter, fortsätter Astrid Westfeldt Corneman.

Även infrastrukturen, såsom vägar, el- och vattenförsörjning, behöver förbättras och utvidgas för att all samhällsservice och funktioner ska fungera på ett tillfredsställande sätt. För att kunna lösa alla dessa utmaningar krävs utbildad personal med nya efterfrågade kompetenser.

– Det lagstiftas mycket inom miljö och klimat, både nationellt och på EU-nivå. Därför är det mycket fördelaktigt att ha den kunskap som krävs för regelefterlevnad likväl som för att påskynda den gröna omställningen – idag och framgent. Kan man dessutom kombinera sitt tekniska kunnande med ett gott affärsmannaskap är man extremt eftertraktad, säger Astrid Westfeldt Corneman

Förra året gick Myndigheten för yrkeshögskolan ut med att utbildningsanordnarna ska äga kursinnehållet i allt högre utsträckning, vilket förenklar för dem att snabbt uppdatera utbildningarna efter näringslivets föränderliga behov av kompetens och rekrytering.

– Genom att vi skräddarsyr varje utbildning med örat mot rälsen kan vi vara snabba med att anpassa kursinnehållet och bidra till kompetensförsörjningen inom yrken som är betydande för Sveriges tillväxt och utveckling likväl som för landets globala positionering. Några exempel på det är yrken inom dataspelsbranschen, digital säkerhet samt klimat och miljö. Om vi kan göra kunskap tillgängligt för fler och öka takten för inlärning har vi mycket att vinna, konstarterar Astrid Westfeldt Corneman.

Spelbranschen bidrar även till utvecklingen inom en rad andra sektorer. Exempelvis används VR i allt från samhällsbyggnad till sjukvård. Spelutveckling har stor potential att bidra till tvärfunktionell innovation, menar Astrid Westfeldt Corneman

– Med våra spelutbildningar vill vi främst kompetensförsörja spelbranschen, men med vår VR-utbildning finns goda möjligheter till anställning inom flera sektorer. Vi ser att andra branscher har mycket att hämta från VR-tekniken. Inte minst kopplat till den öppenhet som präglar spelutveckling, där delad kunskap betraktas som en konkurrensfördel snarare än tvärtom. De delarna tror vi är viktiga inom exempelvis tech och säkerhetsfrågor, avslutar Astrid Westfeldt Corneman.

Topplista: Yrkena med störst anställningsbehov de närmsta åren*

1. Järnvägsingenjör (459)

2. Webbutvecklare (384)

3. VA-projektör (345)

4. Byggnadsingenjör infrastruktur (277)

5. Teknisk 3D-artist inom spel (259)

6. Energiingenjör (247)

7. Byggnadsingenjör, mark och vatten (245)

8. Arbetsledare inom bygg och anläggning (223)

9. VR-utvecklare (221)

10. Byggnadsingenjör, hållbart byggande (218)

*Uppskattat anställningsbehov de närmsta åren bland de 25 företag som medverkar i framtagningen av utbildningar inom Myndigheten för yrkeshögskola.