Nyheter

Dags att bygga altanen – stigande priser på virke

Rådet till konsumenter som står i renoveringstagen eller som vill bygga altan i vår är: köp virket nu – det kommer bara att bli dyrare.

Priset på sågade trävaror är på väg upp enligt Danske Banks analys. Under början av året ökade priserna med i snitt ca 10 procent och vi ser nu en ökad takt på prishöjningarna.

Bakgrunden är att svenska skogsägare dämpat sina avverkningar. Virkesbristen leder till ökade timmerpriser vilket gör att många sågar med förlust och måste höja priserna ut mot konsumentledet.

– En annan viktig faktor är att importen av virke från Ryssland och Belarus har stoppats sedan 2022. Det innebär att 8-10 miljoner kubikmeter virke ”saknas” på den Europeiska marknaden vilket också driver på priserna, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank.