Nyheter

Revolutionerande teknik i kampen mot luftburna virus

I tider då en av de sista nysningarna från en kvardröjande vårförkylning ekar genom korridoren på kontoret kan höstförkylningarna kännas som att de är långt borta, men snart är vi där igen.

En av de enklaste investeringarna en verksamhet kan göra för att redan nu ta höjd för kommande influensasäsong är att investera i sensorer som mäter luftkvalitet och identifierar risken för virus. Detta kan låga som science fiction, men Induo presenterar nu en lösning från Smart Sensor Devices, HibouAir, som är en banbrytande sensorlösning som kan användas för att aktiv bekämpa spridningen av luftburna virus.

För en framtid fri från luftburna virus

Hibou Airs funktion Virusindex använder sensorer och artificiell intelligens för att visa realtidsdata om virusspridningsrisker.

Virusindex analyserar luftkvalitetsdata för att ge en ögonblicksbild av den potentiella risken för virusspridning i realtid. Genom att mäta parametrar som CO2-nivåer, partiklar, temperatur och luftfuktighet, kan systemet identifiera miljöer där virus har bäst förutsättningar att sprida sig.

Denna information är avgörande för att kunna vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, vilket minskar risken för sjukdomsutbrott och möjliggör snabbare och mer effektiva åtgärder för att skydda de som vistas i inomhusmiljöer.

En smart lösning för en hälsosammare arbetsmiljö

HibouAir’s sensorlösningar är särskilt värdefulla i arbetsmiljöer där många människor samlas, som kontor, skolor och offentliga byggnader. Med Virusindex kan fastighetsägare och arbetsgivare säkerställa att ventilationssystemen inte bara är effektiva utan också aktiva i att förhindra spridning av sjukdomar. Det är en smart investering som skyddar både hälsa och produktivitet.

Genom realtidsanalys och AI-driven teknologi revolutionerar sensorerna övervakningen av inomhusluftkvalitet för en hälsosammare inomhusmiljö. Tack vare sensorer kan företag och organisationer samla in värdefull data som hjälper till att identifiera risker i inomhusklimatet.

Hårdvaran kan användas antingen lokalt tillsammans med en lokalt installerad mjukvara, eller anslutas till en serverlösning. Virusindex är ett bra exempel på hur data från sensorer och AI kan samverka för en ny era inom luftkvalitet.