Nyheter

Nya affärer för Ecoclime inom Allmännyttan

Ecoclime, en ledande aktör inom hållbara energilösningar, är stolta att meddela framgången med två betydelsefulla affärer inom allmännyttan i Sverige, vilket ytterligare stärker företagets position på marknaden för cirkulär energiekonomi.

Framgångsrikt samarbete med Svenska Bostäder i Hässelby

en nyligen genomförd affär har Ecoclime tecknat avtal med Enstream Energi AB om leverans av Evertherm SEW-system för energiåtervinning ur spillvatten till Svenska Bostäders fastigheter i Hässelby. Projektet förväntas generera betydande energibesparingar och ökad hållbarhet.

Med en beräknad minskning av koldioxidutsläppen med cirka 22 ton CO2e per år, markerar detta samarbete ett viktigt steg mot mer hållbara fastigheter.

Innovativ lösning för Gamla studentstaden genom samarbete med Fresh Air

Den andra affären involverar ett unikt projekt för Gamla studentstaden i samarbete med totalentreprenören Fresh Air, på uppdrag av Uppsalahem. Efter direkt dialog med Uppsalahem har Ecoclime fått förtroendet att implementera ett avancerat system för energiåtervinning från spillvatten i hus A-E.

Systemet, som kommer att installeras med tankar i marken, är designat för att återvinna upp till 90 % av energin i spillvattnet, med en återvunnen energimängd på 197,9 MWh per år. Denna lösning understryker Ecoclimes förmåga att leverera högeffektiva och miljövänliga energilösningar till allmännyttan.
 
Peter Bodin från Ecoclime:

– Dessa projekt med Svenska Bostäder och Uppsalahem är tydliga exempel på hur Ecoclime leder vägen mot en mer hållbar framtid inom fastighetssektorn. Vårt engagemang i dessa projekt visar på den stora potentialen och det miljömässiga värdet av vår teknologi. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att maximera energieffektiviteten och minska miljöpåverkan för fastighetsägare över hela landet.