Nyheter

Energiexperten: Så här väljer du rätt leverantör av solceller

Som medlem i Svensk Solenergi är C4 Energi ett tryggt val för den som ska sätta upp en solcellsanläggning. Medlemsskapet innebär bland annat höga krav på kvalitet och säkerhet.

—Det här ger en extra trygghet på en marknad med en del lycksökare och oseriösa aktörer, säger Martin Holmén, produktansvarig för energitjänster på C4 Energi.

När solcellsanläggningar blev allt mer populära till följd av energikrisen och de höga elpriserna växte marknaden för solcellspaneler explosionsartat.

Många företag såg chansen att tjäna pengar och flera nya aktörer dök upp.

— Men alla har inte varit lika seriösa, vilket har resulterat i missnöjda kunder. I spåren av den höga inflationen och kostnadsläget har många av företagen gått i konkurs vilket innebär att kunderna inte längre har någon att vända sig till vid händelse av fel på anläggningen, fortsätter Martin.

Säkerhetsrisker

Problemet med oseriösa aktörer är att det ofta handlar om produkter med låg kvalitet och bristfälliga installationer vilket kan leda till såväl säkerhetsrisker som minskad energiproduktion och ekonomisk osäkerhet för kunderna.

Genom att välja en pålitlig och etablerad aktör minimerar man riskerna.

— På C4 Energi står säkerhet och kvalitet alltid i fokus. Våra lokala installatörer är certifierade och vi arbetar enligt branschstandard och vi följer de etiska riktlinjerna. Som kommunalt ägt bolag är vi dessutom ett tryggt och långsiktigt val eftersom vi kommer finnas kvar på marknaden, avslutar Martin Holmén.

Fem punkter att tänka på när du väljer solcellsleverantör:

Ta dig tid att undersöka företaget. Gör en bakgrundskoll och ta referenser och kolla upp eventuella recensioner.

Se till att välja en leverantör som är certifierad och auktoriserad av relevanta branschorganisationer och myndigheter. Det styrker företagets kompetens och professionalism.

Undersök om de produkter och utrustning som används i installationen är av hög kvalitet och certifierade enligt gällande branschstandard.

Försäkra dig om att leverantören erbjuder garantier för både produkter och installationstjänster

En solcellsanläggning är en investering som ska hålla i många år. Minska risken för både din anläggning och plånbok genom att välja en installatör som är kvar på marknaden även på lång sikt.

Fakta: 400 medlemsföretag
Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 400 medlemsföretag som representerar den svenska solenergibranschen.
För att bli medlem ställs höga krav på etik, produktkvalitet och yrkesmässig kompetens.
Svensk Solenergi arbetar bland annat för att höja kvaliteten i branschen och har som ett led i det infört certifiering för solcellsmontörer.