Nyheter

Stockholms handelskammare: Viktiga satsningar saknas i regeringens budget

Stockholms Handelskammare efterlyser fler satsningar i regeringens vårbudget. Handelskammaren menar att budgeten saknar nödvändiga reformer för att stödja byggbranschen, som i åtskilliga månader kämpat för att övervintra inflationen i tuffa ekonomiska förhållanden.

– Byggbranschen kämpar för sin överlevnad. Regeringen pratar om att man ska öka tillväxten men presenterar inte en enda lösning på byggkrisen. Våra beräkningar visar att produktionsbortfallet kan uppgå till 1 000 miljarder kronor om inga politiska åtgärder sätts in. Just nu går sju byggbolag omkull varje dag, så nu krävs handling, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Handelskammaren anser att det nu behövs en mer målinriktad och expansiv ekonomisk politik. Inflationen är i linje med målet, vilket öppnar för satsningar.

– Regeringen och samhället har vunnit kampen mot inflationen. Nu är det viktigt att vi inte sitter i baksätet när konjunkturen vänder. Det krävs riktade satsningar, som kommuniceras redan nu, för att företagen ska kunna planera inför framtiden, avslutar Carl Bergkvist.