Nyheter

OBOS: ”Regeringen missar chansen att vända krisen på bostadsmarknaden”

Tidigare idag presenterade regeringen sin vårproposition till riksdagen. OBOS saknar tydliga reformer som säkerställer fler bostadsinvesteringar genom delad riskhantering, till exempel en statlig kreditgaranti och ett startlån för förstagångsköpare.

OBOS är positiva till ett tillfälligt höjt tak till rotavdrag, men anser att det inte på långa vägar är tillräckligt.

– Regeringen missar chansen att på allvar möta den pågående krisen på bostadsmarknaden. Jag ser över huvud taget inga åtgärder som är inriktade på att få i gång bostadsbyggandet, eller ger hushållen de lättnader som skulle behövas, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef OBOS.

Han fortsätter:

– OBOS har flera förslag som skulle ge marknaden den skjuts som behövs. En statlig kreditgaranti kan få fler aktörer att våga byggstarta medan amorteringslättnader och det förslagna startlånet sänker trösklarna till det ägda boendet. Krisen pågår här och nu, regeringen har inte tid att vänta.