Nyheter

Ny modell för att säkra 5g-täckning inomhus

Fastighetsägarna lanserar en ny modell för att säkerställa 5g-täckning inomhus. Modellen ger en tydlig rollfördelning mellan fastighetsägare, mobiloperatörer och infrastrukturoperatörer där syftet är att skapa en gemensam branschstandard.

Utbyggnaden av 5g-mobilnätet innebär att tekniken för att säkerställa uppkoppling inomhus behöver uppgraderas.

– De nuvarande lösningarna för mobiltäckning inomhus, som passiva DAS-system, räcker inte längre till när räckvidden i mobilnätet blir sämre. Det behövs nya (tekniska) lösningar för att tillgodose behovet av mobiltäckning inomhus när de gamla mobilnäten stängs ned samtidigt som behovet av uppkopplade tjänster ökar, säger Kaj Winther, chef digital utveckling på Fastighetsägarna.

För att säkerställa mobiltäckning inomhus med 5g-kvalitet har Fastighetsägarna tillsammans med ett 10-tal fastighetsföretag inom ramen för fastighetsbranschens digitaliseringsinitiativ REDI (Real Estate Digitalization Initiative)  samt ytterligare tongivande fastighetsbolag och teknikföretag utvecklat en ny modell för 5g-täckning inomhus.

– Den modell för 5g-täckning inomhus som vi presenterar ger en tydligare rollfördelning mellan fastighetsägare, mobiloperatörer, infrastrukturoperatörer och lösningsleverantörer. Modellen klargör vem som ansvarar för att planera, installera och driva inomhussystem, samt att leverera och underhålla teknisk utrustning, fortsätter Kaj Winther.

– Genom denna nya modell garanteras användarna inte bara stadig och tillförlitlig 5G-täckning utan också en högkvalitativ användarupplevelse, vilket sätter en ny standard för digital infrastruktur i fastighetsbranschen. Modellen är också kostnadseffektiv och förenklar möjligheten för fastighetsägare att tillgodose hyresgästernas behov  och ger samtidigt tydlighet och kalkylerbara val efter behoven. Det ger en långsiktighet samtidigt som den tillgodoser behovet av framtidssäkra lösningar, avslutar Kaj Winther.