Nyheter

Installatörsföretagen: ”Ett kraftfullt renoveringspaket skulle lindra problemen i samhällsbyggnadsbranschen”

Byggkrisen slår hårt mot Sverige och samhällsbyggnadsbranschen genom ökade uppsägningar och konkurser. Ändå använder regeringen inte något av reformutrymmet på 17,3 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för att stimulera branschen.

Det skriver Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

Installatörsföretagen vill se ett mer omfattande renoveringspaket för AB Sverige. I det ingår bland annat att utvidga rotavdraget permanent och att det återställs till 50 procent, samt en stor satsning på energieffektivisering.

– Ett kraftfullt renoveringspaket skulle lindra problemen i samhällsbyggnadsbranschen då den arbetskraft som nu inte bygger nytt i stället kan användas till att renovera och energieffektivisera eftersatta fastigheter. Dessutom skulle det bidra till att vi tar stora steg till att klara energiomställningen då en av de stora lösningarna är att minska vår energianvändning, säger Ola Månsson, Installatörsföretagens vd.

Här och nu ser vi hur byggkrisens leder till ökad arbetslöshet och att allt fler företag i samhällsbyggnadsbranschen går i konkurs. Men det kan också få stora effekter framåt, inte minst när det kommer till bostadsbrist och kompetensflykt.

– Varje dag går sju byggbolag i konkurs. Regeringen måste inse att det är viktigare än någonsin att hålla bygghjulen rullande för att branschen inte ska förlora erfaren kompetens. Inte bara för behovet i dag utan också de stora kompetensbehoven vi ser framåt. Då krävs det stora statliga stimulanser. Vårändringsbudgeten är tyvärr en missad chans. Det är bedrövligt, fortsätter Ola Månsson. 

Om man ser till hur många utbildade VVS-montörer som får lärlingsplatser är den nedåtgående trenden tydlig. Mellan februari och december 2023 minskade antalet lärlingsplatser med 40 procent jämfört med året innan då företagen anser att de inte har möjlighet att ta emot lärlingar längre. Detta i en bransch som ser ett omfattande behov av arbetskraft framåt.

– Det vore ett dråpslag mot branschen om en stor andel VVS-montörer och elektriker väljer att lämna branschen. Ska Sverige klara klimat- och energiomställningen spelar installationsbranschen en nyckelroll. Men då måste vi säkerställa att det finns tillräckligt många i branschen som kan göra jobbet, avslutar Ola Månsson. 

Positiva delar i vårändringsbudgeten är regeringens satsningar på 2 000 nya platser till regionalt yrkesvux och ytterligare 100 miljoner kronor till Klimatklivet för utbyggnad av laddinfrastruktur.