Nyheter

Fastighetsägarna: ”Nu krävs konkreta reformer: Ökat bostadsbyggande och fri hyressättning”

Nyindustrialiseringsstrategin som regeringen aviserar i vårbudgeten behöver inledas omgående och innehålla konkreta reformer för ökat bostadsbyggande, som fri hyressättning i nyproduktion.

Tvärniten i bostadsbyggandet, den värsta sedan 90-talskrisen, har halverat antalet nybyggda bostäder på enbart ett år. För unga som ska ut på bostadsmarknaden, de som flyttar till en ny ort eller för den med små marginaler är läget kärvt. Men byggkrisen hotar också hela nyindustrialiseringen av Sverige när bostadsbyggandet inte håller jämna steg med jobbtillväxten. Den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen aviserar i vårpropositionen behöver därför innehålla konkreta reformer för ökat bostadsbyggande anser Fastighetsägarna.

– För att vi ska lyckas med nyindustrialiseringen behöver det finnas bostäder att flytta till på våra tillväxtorter. Med ett bostadsbyggande på bottennivåer behövs det genomföras reformer på bostadsmarknaden för att öka investeringarna, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– De åtgärder som är mest angelägna att genomföra för ökat bostadsbygganden har fördelen att de inte är kostnadsdrivande samtidigt som de snabbt kan ge fler bostäder där behovet är som störst, säger Anders Holmestig.

Fastighetsägarna framhåller att fler reformer behöver genomföras samtidigt för att ökat bostadsbyggandet.

– Det handlar om att korta ledtiderna för byggande, öka utbudet av byggbar mark, minska antalet överklaganden och inte minst se till att öka investeringarna i bostäder genom att minska den ekonomiska osäkerheten. Fri hyressättning för nybyggda lägenheter avgörande för att minska den ekonomiska osäkerheten och öka byggandet, avslutar Anders Holmestig.