Nyheter

Nu avslutas ett av Hallands största digitala infrastrukturprojekt

Genom samarbetsavtalet med GlobalConnect har Halland tagit klivet från nedflyttningsplats till pallplats i den nationella bredbandsrankingen. Halland ligger topp när det gäller bredbandstillgång numera och fiberutbyggnaden har varit speciellt framgångsrik utanför länets tätorter. Under onsdagen slutredovisades det mångåriga samarbetet kring bredbandsutbyggnaden för politikerna i regionstyrelsen.

Satsningen på digital infrastruktur har tagit Halland från botten av bredbandsrankingen för hushållens fiberanslutning till en topplacering enligt Post- och Telestyrelsens bredbandskartläggning 2023.

– Vi jobbade tillsammans med näringslivet för att på kommersiella grunder bygga ut bredbandet i hela Halland. Det har haft effekt för tätorterna, men det har framförallt haft effekt för landsbygden där vi ligger i topp i landet och nu går vi in i nästa skede, säger Helene Andersson, 1:e vice ordförande regionstyrelsen.

– Det känns härligt att äntligen vara i mål efter många år av hårt arbete för att säkra tillgången till fiber både i tätort och på landsbygd. Att bygga ut fibernätverket är ett stort och komplicerat arbete som påverkas av allt från väderförhållande, terräng och möjligheten att sluta markavtal. Att vi nu kommit i mål är ett resultat av ett långsiktigt och nära samarbete mellan region och näringsliv, säger Tomas Avenborg, Regionschef för GlobalConnect.

Upphandlingen och arbetssättet kring marknadsdriven bredbandsutbyggnad var unikt 2016 när det inleddes – och har varit en framgång för Halland. Region Hallands avtal med GlobalConnect innebar att företaget åtog sig att erbjuda alla halländska fastighetsägare, som inte fått erbjudande från annan utbyggare, fiberanslutning.

Erbjudande ska ha skickats senast vid 2020 års utgång och kostnaden ska vara 19 900 kronor oavsett var man än bor. GlobalConnect, som tidigare hette IP Only, har investerat drygt 845 miljoner i den halländska fiberutbyggnaden. Region Hallands motprestation var att investera 104 miljoner i bredbandsinfrastruktur, bland annat i sträckor som är kommersiellt olönsamma, men som ur ett regionalt perspektiv är nödvändiga för att nå de nationella bredbandsmålen.

– Rätten till bredband och fiber är en demokratisk rättighet. Den är jätteviktig för hallänningen, att kunna få den i sitt eget hem i hela Halland. Det har vi tillsammans skapat förutsättningar till för snart alla hallänningar, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen.

Cirka 49 000 hushåll har erbjudits en anslutning sedan starten 2016. Det innebär att cirka 112 700 personer i Halland berörts av ett erbjudande om fiberanslutning. 23 300 hushåll har tackat ja, 18 200 installerade, ca 14 400. är aktiverade i nuläget.

– Den digitala omställningen är en grundförutsättning för ett modernt samhällsbygge. Därför är bredbandsbygget väldigt viktigt. Här skapar vi förutsättningar för individer, organisationer och företag att utveckla sina verksamheter och sig själva, vilket känns fantastiskt bra, säger Krister Björkegren, regiondirektör för Region Halland.

5 100 hushåll återstår att ansluta, varav ca 2 000 installerade under 2023.

Cirka 2 900 kilometer har grävts

6 500 avtal har med markägare har ingåtts

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som varit med på denna resa. Allt ifrån grävare till projektörer, byggledare och alla på regionen har verkligen gjort ett fantastiskt arbete för att nå vårt mål. Nu fortsätter vi arbetet med att digitalisera vårt land och ser fram emot framtida samarbete med Region Halland och hela södra Sverige, fortsätter Tomas Avenborg.