Nyheter

Forskning kring framtidens fossilfria isoleringsmaterial får 700 000 kr

Ievgen Pylypchuk, forskare vid Stockholms universitet, tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han har lyckats framställa ett isolerande skum från lignin. Materialet har stor potential att ersätta dagens isoleringsmaterial för värme i byggnader, eller att användas om ljudisolering inom fordonsindustrin. Genom stipendiet kommer Ievgen Pylypchuk besöka USA och Japan för att ytterligare utforska materialets möjligheter.

Lignin finns i växters cellväggar och bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka. Ievgen Pylypchuks forskning utgår från kraft lignin, en restström från pappers- och massaindustrin som främst förbränns till energi idag.

Materialet Ievgen Pylypchuk och forskarteamet på Stockholms universitet tagit fram är ett slags skum som de valt att kalla LignoFoam.

Det framställs genom en blandning av kraftlignin och lignosulfonat som bildar ett slags gel. Denna gel blandas med den naturliga biopolymeren chitosan – en naturlig polysackarid som av tillverkas av skalet från kräftdjur. Denna blandning frystorkas vilket gör att ett poröst skum bildas.

Skummet får då inte bara isolerande utan också brandtåliga egenskaper och är ett lättviktsmaterial. Därmed skulle det kunna användas som isolering, både för värme och ljud och därmed kunna bidra till att fasa ut fossila material.

– Vår patenterade teknologi för gelframställning används i framtagandet av LignoFoam. LignoFoam är 80 procent lättare än expanderad polystyren (EPS) och tillverkas utan användning av giftiga ämnen, berättar Ievgen Pylypchuk.

Ievgen Pylypchuk som ursprungligen kommer från Ukraina men nu varit verksam som forskare i sex år i Sverige.

Forskarvistelser i USA och Japan

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond vill med Kompetensutvecklingspriset främja gränsöverskridande utveckling, forskarens personliga utveckling samt nya kontakter och uppmuntrar därför forskningsvistelser utomlands.

I sitt forskningsprojekt planerar Ievgen Pylypchuck att besöka Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA samt Kyushu University i Japan.

– För att i framtiden kunna använda materialet som värmeisolering behöver vi förstå mer om dess förmåga att leda värme samt hur materialet på ett energieffektivt sätt kan skalas upp. Vid MIT finns forskningsutrustning där jag kan göra karaktäriseringar som ger mer kunskap om detta, berättar Ievgen Pylypchuck.

LignoFoam-materialet kan också pressas till platta ark. Det är dessa ark som blir fokus för forskningen i Japan.

– I Japan kommer jag mäta det pressade LignoFoam-materialets förmåga att som membran absorbera och släppa igenom gaser. Detta är ytterligare en pusselbit för att förstå materialets användbarhet, förklarar Ievgen Pylypchuck.

– Genom sin forskning visar Ievgen Pylypchuck spännande användningsområden för lignin som kan ge framtida högvärdiga produkter från en av pappers- och massaindustrins största restströmmar, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationschef på Skogsindustrierna och ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.  

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster.

Priset delas ut den 24 april 2024 på Framtidsmötet, som arrangeras av Skogsindustrierna.

Motivering:

”Ievgen Pylypchuk tilldelas Kompetensutvecklingspriset 2024 från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Han tilldelas priset för utvecklingen av material från restströmmen lignin. Det ligninbaserade materialet har stor potential som ett framtida isoleringsmaterial och visar på nya innovativa sätt för hur man kan skapa högvärdiga produkter från en av skogsindustrins största restströmmar.”