Nyheter

Thomas Concrete Group ny majoritetsägare i polskt betongföretag

Betongkoncernen Thomas Concrete Group, med huvudkontor i Sverige, förvärvar merparten av aktierna i det polska betongföretaget Scanbet, med totalt 200 medarbetare och en årsomsättning på cirka 250 miljoner kronor.

– Vi väljer att satsa och breddar vårt erbjudande till marknaden för att stå starka när konjunkturen i byggbranschen vänder. Scanbet har länge verkat på den svenska och tyska marknaden och kompletterar vårt erbjudande av prefabricerad betong. I och med förvärvet får vi produktion och försäljning av dessa produkter i fler länder och kan i framtiden bättre parera en varierande marknadssituation och olika ekonomiska lägen i branschen, säger Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group har ägt 35 procent av aktierna i Scanbet sedan 2021. I och med förvärvet av ytterligare aktier blir bolaget majoritetsägare med totalt 84 procent.

Resterande aktier kommer även i fortsättningen ägas av en av grundarna till Scanbet.

– Vår strategi är att vara majoritetsägare i de företag vi går in i. Som majoritetsägare tar vi ett helhetsansvar för företaget och för att snabbt driva på utvecklingen framåt. Vi kommer se över marknadsmixen och utvärdera hur vi kan effektivisera verksamheten för att tillsammans bli ännu bättre, bland annat genom ökad digitalisering, teknisk utveckling och satsningar på fler hållbara lösningar till våra kunder, säger Hans Karlander.

Scanbet har producerat prefabricerade betongelement i drygt 30 år. Idag är företaget ett välrenommerat bolag i Polen med totalt 200 medarbetare. Scanbet är även stora på den skandinaviska och tyska marknaden och strategin är att driva vidare företaget på liknande sätt som tidigare, men med ökad stabilitet genom Thomas Concrete Groups större muskler.

Förvärvet blev klart den 2 april, då även övertagandet skedde.