Nyheter

Fastighetsägarna MittNord: ”Snabba beslut krävs för att rädda landets bostadsmarknad”

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord

Hyresrätten spelar en avgörande roll för Sveriges bostadsmarknad. Den flexibilitet och trygghet som hyresrätten erbjuder är ovärderlig, särskilt under ekonomiskt svåra tider. Men den nuvarande situationen där fastighetsrelaterade kostnader ökar i betydligt högre takt än motsvarande hyresutveckling leder till att investeringsviljan i nya bostäder avstannar, vilket i hög grad påverkar byggbranschen och hela samhället.

Det är tydligt att åtgärder behövs för att återigen få i gång bostadsbyggandet och säkra en stabil hyresmarknad. Genom att tillämpa åtgärder som förenklad hyressättning i nyproduktion, förenklade byggregler, statlig översyn av miljöbalken och införa tidsfrister för domstolarnas handläggning vid överklagade detaljplaneärenden, kan vi ta konkreta steg mot en mer hållbar utveckling.

Den nya lagstiftningen som införts för att skyndsamt lösa tvister kring den årliga hyresförhandlingen genom en oberoende skiljeman är ett steg i rätt riktning. Även om utfallet blev långt under en till synes kritisk nivå. Genom att säkerställa att hyresutvecklingen följer samhällets kostnadsutveckling kan vi även stärka hyresrätten som en attraktiv boendeform.

Det är viktigt att agera nu för att förhindra att bostadsmarknaden kollapsar och att byggbranschen drabbas av fler negativa konsekvenser. Genom att prioritera hyresrätten och implementera de föreslagna åtgärderna kan vi skapa incitament för ett ökat bostadsbyggande, skapa arbetstillfällen och driva en ekonomisk tillväxt för landet som helhet. Det är dags för handling och tillsammans se till att hyresrätten behåller sin viktiga roll på bostadsmarknaden.