Nyheter

Alltime omprofilerar sig på den svenska marknaden

Efter framgångsrikt förvärv av Trienniumgruppen och dess dotterbolag i augusti 2023 presenterar Alltime idag sitt varumärke på den svenska marknaden. Moderbolaget i Trienniumgruppen, Triennium Fastighetsentreprenad AB byter namn till Alltime Sverige AB.

Med det här steget markerar Alltime sin vision om att bli ledande i Norden när det gäller drift och skötsel av fastigheter, vägnät, offentliga områden i städer, samhällen samt farleder – med fokus på att vårda våra viktigaste livsmiljöer.

Alltime Sveriges omprofilering genomförs i flera faser, för att säkerställa en smidig övergång och maximera det befintliga varumärkets värde. I den första fasen har Triennium och JM Städservice omprofilerats till Alltime. Dessutom kommer Alltimes varumärken FastighetsCompetens i Norrland AB samt Green Clean Sverige AB att samverka med en gemensam visuell identitet.

– Vi är glada över att idag bli en del av Alltime även i namn och visuell identitet. Tillsammans bygger vi en nordisk ledare i vår bransch, med ett starkt varumärke som har sina rötter i våra gemensamma värderingar, säger Carl Wiktorsson, VD, Alltime Sverige. Samtidigt vill jag försäkra våra kunder om att vi är fast beslutna att erbjuda samma kvalitativa service som tidigare, och med samma pålitliga kollegor. Vårt mål är att hela tiden öka våra befintliga styrkor, vårda vår kundcentrerade kultur och vidareutveckla vår service, särskilt genom digitalisering och ESG-praxis.

Foto: MobyMotion