Nyheter

25 M-toppar i Storstockholm: ”Malmö får stå på egna ben – vi ska inte betala!”

”Sverige har över tid haft en för låg tillväxt – sämst i hela EU. Det är en utveckling som gör oss fattigare. För att få ordning på Sverige måste den offentliga ekonomin få bättre spelregler så att hela den svenska ekonomin kan börja växa igen.”

Det skriver Kristoffer Tamsons, oppositionsregionråd i Region Stockholm (M), Christofer Fjellner, oppositionsborgarråd i Stockholms stad (M) och Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Täby (M) m.fl moderata politiker i en debattartikel i Aftonbladet:

”Det kommunala och regionala utjämningssystemet sätter i dag uppenbart en hämsko på det målet. Dels genom att bestraffa kommuner och regioner som vidtar åtgärder för att stärka sin egen ekonomi, dels genom att bestraffa oss som stärker arbetslinjen lokalt med fler i arbete och en friskare befolkning.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GMv1AQ/25-m-toppar-malmo-far-sta-pa-egna-ben-vi-ska-inte-betala