Nyheter

Upgrade Invest Nordic förvärvar företag för boendelösningar för företagskunder

Upgrade Invest Nordic har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Upgrade Invest förvärva Condo Group Oy. Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot.

Med Condo kan kunderna hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem. Condo är dedikerade till att hjälpa kunder under hela projektet genom att ta hand om uppgifter relaterade till personalboende på plats, såsom städning och underhållstjänster.

Condo uppnådde under 2023 en nettoomsättning om 34 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 1,4 MSEK.

Budget för 2024 är att intäkterna ska uppgå till 40 MSEK med en EBITDA-marginal om 10 %.

Upgrade har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i Upgrade 3 vilket innebär att aktieägarna i Upgrade tillförs ett initialt värde om cirka 5,7 MSEK vilket motsvarar 2,80 SEK per aktie.

– Vi är glada över att presentera affären med Condo – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att Condo kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillförs aktieägarna i Upgrade ett delägande i Condo motsvarande 5,7 MSEK genom utdelningen av Upgrade3 och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid, säger Marcus Bonsib, VD Upgrade i en. kommentar

Nyckelfakta avseende Condo Group Oy:

Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot. Med Condo kan kunderna hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem. Condo är dedikerade till att hjälpa kunder under hela projektet genom att ta hand om uppgifter relaterade till personalboende på plats, såsom städning och underhållstjänster.

Genomgående hög kvalitet och ett fokus på att ligga i framkant med effektiva prisvärda lösningar har givit Condo ett starkt renommé och hög kundnöjdhet.

Ägarlett av erfarna entreprenörer med starka incitament för fortsatt lönsam tillväxt.

Lönsam verksamhet, låg skuldsättning och nettokassa.

Condo befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att prioritera och implementera identifierade tillväxtinitiativ.

Efterfrågan på projektrelaterat boende förväntas fortsatt vara stark till följd av sjunkande räntor, energiomställning och infrastrukturprojekt.

Ägarna till Condo är grundare, styrelse och ledning tillsammans med erfarna investerare i tillväxtbolag.

Foto: jprak