Nyheter

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över lantmäterimyndigheternas organisering

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över lantmäterimyndigheternas organisering. Syfte är att förbättra myndigheternas förutsättningar att bedriva en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning i hela landet.

– För att åstadkomma en effektiv och rättssäker fastighetsbildningsverksamhet i hela landet är det viktigt att det finns en organisation som främjar en sådan verksamhet. Regeringen bedömer därför att det behövs en översyn av lantmäterimyndigheternas organisering, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Fastighetsbildning är myndighetsutövning där nya fastigheter bildas, fastighetsgränser ändras och rättigheter som till exempel servitut skapas. För en effektiv samhällsbyggnadsprocess är det viktigt att vi har en välfungerande fastighetsbildningsverksamhet.

I syfte att förbättra förutsättningarna för både den statliga myndigheten Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna att bedriva en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning tillsätter regeringen en utredning.

Utredaren ska bland annat föreslå en tydlig och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna, vilka krav som ska gälla för att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet och överväga om kommuner ska tillåtas inrätta kommunala lantmäterimyndigheter i samverkan.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2025.

Foto: Anna Lisa