Nyheter

Tuffare tag kring bättre underlag för plåttak

När ett bandtäckt plåttak ska läggas är underarbetet av stor vikt. Taket måste vara rakt och uppfylla vissa kriterier. Om underlaget inte är gjort på ett korrekt sätt påverkar detta resultat och plåttaket blir inte som beställaren förväntar sig.

I dessa fall blir ofta plåtslagarna felaktigt skyldiga till resultatet, och det har hänt att nya plåttak har fått rivas upp på grund av ett bristfälligt underarbete.

Nu arbetar branschorganisationen Plåt & Ventföretagen för att lyfta frågan och öka kunskapen om hur plåtslagare kan undvika problem i framtiden.

Problem med bulor och bucklig plåt

– Frågan om att takets underlag ställer till problem för plåtslagarna började komma upp för några år sedan. Föreningen Tak & Fasad Konsulterna har kontaktat oss på Plåt och Ventföretagen om detta, och vi har känt att detta är något som vi behöver utreda och som alla behöver hjälpas åt att förhindra. För att få till en förändring krävs det att hela branschen samverkar, säger Mathias Mattsson som är engagerad i branschorganisationen och driver plåtslageriet Pogab.

På flera håll i landet har man problem med att plåten på bandtäckta tak får bulor och blir bucklig. Som plåtslagare är det mycket att tänka på för att förhindra att detta händer, men det finns en faktor som en plåtslagare inte kan styra över.

Det är underarbetet som ofta görs av snickare. Ibland är det just denna faktor som felar när resultatet inte blir som förväntat. När man som plåtslagare börjar lägga sitt tak innebär det nämligen att man godkänner underarbetet, och man tar då över ansvaret för resultatet – om man inte skrivit en avvikelserapport.

Projektet Vågig Plåt

– Vi på Plåt och Ventföretagen har genomfört ett projekt vi kallar för Vågig Plåt med syfte att minimera pilhöjd och vågighet på bandtäckningar. Tillsammans med föreningen Tak & Fasad Konsulterna har vi gjort en mängd tester av alla led i kedjan som kan orsaka vågig plåt. Vi har gjort tester med bland annat tillverkare av maskiner, och tillverkare av plåt och klammer. Men hur noggrann man än är kommer man inte ifrån att underlaget är viktigt, och vi misstänker att vågig plåt i många fall beror på underlaget, säger Rickard Lindskog som är företagsrådgivare på Plåt- och Ventföretagen.

Se över vad man lägger plåten på

– När en beställare är missnöjd med slutresultatet är det vi plåtslagare som är ansvariga, och det är så tråkigt att det är vi som får skulden. Det är klart att vi förväntar oss att underarbetet ska vara riktigt gjort när vi kommer dit, men vi plåtslagare måste bli bättre på att titta vad det är vi lägger plåten på. Vi behöver fråga oss – är detta något vi kan ta över ansvaret för? Om inte, då måste vi skriva en avvikelserapport, säger Mathias.

En plåtslagare har rätt att se snickarnas egenkontroller som ska finnas för det arbete som är utfört på taket. Den dokumentationen kan svara på om arbetet är korrekt utfört för att fortsätta med en bandtäckning.

Utmaningen är att entreprenören inte alltid har gjort sina egenkontroller, utan plåtslagarna får då titta på taket och göra en egen bedömning. ”Tanken är ju såklart inte att plåtslagare ska behöva kontrollera en annan yrkesgrupp, men vad gör man? Ibland kan det vara så enkelt att man spänner ett snöre mellan takfoten och taknocken för att se om taket är rakt eller inte.” säger Rickard.

Avvikelserapport efter bedömning

En plåtslagare har kunskapen att göra denna bedömning och det finns riktlinjer att arbeta efter. Men det är ofta stor tidspress och man vill snabbt komma igång med sitt arbete. Det är här som plåtslagarna behöver bli tuffare.

Om underlaget lutar, buktar ut för mycket, eller har andra felaktigheter ska en avvikelserapport skrivas. Denna visas upp för beställaren som ska ta beslut om felen ska åtgärdas eller om arbetet ska löpa vidare med risk för ett sämre resultat.

– Oftast handlar det inte om att taket blir sämre, det blir ändå ett tätt tak som kommer att hålla under lång tid framöver, men ett buckligt tak är inget som kunden förväntar sig. Om de får ta del av avvikelserapporten kan de själva ta beslut om den visuella defekten kommer att störa. Det är här vi rekommenderar plåtslagare att tuffa till sig. Det gäller alla! Vi måste stå på oss och skriva avvikelserapporter om det är något som inte ser okej ut, säger Mathias.

Ny manual och flera förbättringar

En godkänd avvikelserapport som måste finnas skriftligt innebär att plåtslagaren avsäger sig ansvaret för underlaget. Sedan är det många fler faktorer som påverkar slutresultatet som ligger på plåtslagarens ansvar. Till exempel hur plåten är tillverkad, hur materialet transporteras och tas emot, hur det förvaras och vilka verktyg som används. Detta är hantverkarna oftast väldigt duktiga på.

– Projektet Vågig Plåt resulterade bland annat i att vi tog fram en manual i samarbete med Svensk Byggplåt, flera material- och maskinleverantörer samt plåtkonsulter. Där finns sju konkreta punkter för plåtslagare över hur man undviker pilhöjd och vågighet. Det resulterade också i att flera tillverkare av klammer kommer förbättra sina produkter utifrån det resultat vi fick fram på testerna, säger Rickard.

Klicka här för att läsa mer och ladda ner dokumentet.

Branschorganisationen stöttar upp

Du som plåtslagare kan alltid bolla denna typ av frågor med Plåt och Ventföretagen om du känner dig osäker. Som medlem i organisationen får man tillgång till allt från företagsrådgivning till juridisk hjälp. Det finns också många olika kurser du kan gå, som är subventionerade av branschen. Organisationens syfte är att säkerställa kvaliteten på plåtslageriarbete över hela landet och driva viktiga frågor i branschen.

– Den allra bästa lösningen på denna utmaning är att alla gör sitt jobb. Utöver det behöver vi plåtslagare gå ihop och bli tuffare, och kräva att underlaget ska vara bra. Vi kan inte godkänna undermåliga tak. Om plåtslagare blir noggrannare kommer ryktet att gå, på så sätt sprider vi kunskap i branschen och ökar den generella kvaliteten på lång sikt, avslutar Mathias.