Nyheter

Hon för traditionen vidare med berömd Orsasandsten

Det var inte alls självklart att hon skulle ta över familjeföretaget Orsa Stenhuggeri AB, men tillfälligheter gjorde att Caroline Lenner ändå lockades och vände hem från en annan karriär. Idag är hon Sveriges yngsta kvinna att driva stenhuggeri

Hennes farfar Bror Lenner startade med en hobbyverksamhet på 1980-talet och högg slipstenar på traditionellt vis. Senare tog hennes pappa Torsten Lenner över och utvecklade verksamheten till ett bolag då efterfrågan på sandsten och gravstenar ökade. 2011 förvärvades Borlänge stenhuggeri och sedan dess levereras gravstenar till hela Dalarna.

Caroline Lenner är utbildad fastighetsmäklare och har arbetat som projektledare inom byggbranschen. Efter tio år på annat håll såg hon nya möjligheter. Sedan 2021 äger och driver hon nu som 31-åring Orsa Stenhuggeri och har fullt med planer för framtiden.

– När jag växte upp kände jag inte alls att stenhuggeribranschen var mitt intresse. Men det ändrades när jag kom hem med andra erfarenheter och insåg att jag hade en unik möjlighet att skapa min egen roll i ett företag som har en unik produkt.

Det unika var Orsasandstenen, som under lång tid varit efterfrågad i hela landet och som idag med fördel används vid renovering av fastigheter i storstäder. Ett prestigebygge för Orsa är det gamla Posthuset vid Vasagatan i Stockholm, som uppfördes kring förra sekelskiftet.

– Det tog cirka sex år, det var ett stort projekt och det byggdes i både Orsasandsten och Övedsandsten från Skåne, som inte bryts längre. Den senare är inte lika hårt packad som den från Orsa och därför byttes många av delarna ut till Orsasandsten vid renoveringen på 1990-talet, berättar Caroline.

Om ambitionerna för framtiden säger hon:

– Det handlar till att börja med om viss digitalisering. Jag har byggt ett ordersystem för gravstenshanteringen. Förr var alla order på papper, men detta gör det lättare att få en bra översikt och bättre planering i arbetsprocessen och bättre hantering mot kund. Och så satsar vi på nya produkter, maskiner och hållbarhetsarbete.

– Vi har investerat i tre nya maskiner, en ny lastbil och så har vi rekryterat under våren. Totalt är vi åtta personer verksamma nu och vi är faktiskt jämställda med lika många kvinnor som män i företaget.

Som ägare och vd brinner Caroline för sten som råmaterial, företagande, ung företagsamhet och inte minst för kvinnor i mansdominerade branscher.

– Det är faktiskt stort intresse från tjejer att arbeta hos oss, säger Caroline som kan erbjuda arbetsuppgifter inom både stenhuggeri, montage, blästring gravstensdesign och gravyr. Vissa delar huggs fortfarande för hand, till exempel råhuggna kanter, men annars används mest maskiner.

Inget stendamm numera

Arbetsmiljön är också viktig. Förr dog unga stenarbetare till följd av stendammslunga. Sådana risker undviks idag.

– Vi använder alltid vatten när vi sågar och då dammar det inte.

Orsa Stenhuggeri har egen bergtäkt för Orsasandsten i ett dagbrott en bit utanför samhället. Sandsten sågas ner till block för byggbranschen, i stor utsträckning till fasad och annan byggnadssten. Därtill köper man in annan svensk natursten för exempelvis gravstensproduktion.

”Hållbarhetstänket är i fokus. Den svenska stenindustrin har som mål att bli helt fossilfri till 2029. Många är på god väg att klara det tidigare och målet är att vi också ska klara det. Traditionell svensk natursten har i särklass lägst miljöpåverkan jämfört med andra material,” enligt Sveriges Stenindustriförbund.

På Orsa Stenhuggeri förfinas och utvecklas hela tiden produktionen. All sten från stenbrottet tas till vara. Det som inte räcker för väggmaterial kommer till användning som golvmaterial och annat.

– Nya produkter är intressanta. Vi har börjat med golvmaterial och befinner oss i en uppstartsfas och vi har fler planer för framtiden. Det finns enorma möjligheter när byggbranschen ser vad vi har för resurser i Sverige med material som håller i flera hundra år.

Orsas Stenhuggeris egen historik ger fin information inte bara om företaget utan också om den berömda rödbruna Orsasandstenen. Det är en ung fossilfri sedimentär bergart som bildades för 450 miljoner år sedan. Den består huvudsakligen av kiselbundet kvarts- och fältspatskorn, som skapats genom miljoner år av geologiska processer.

Från slipsten till fasad

Sandstenen har brutits sedan urminnes tider och varit viktig för bygden. Historiskt har den främst använts för tillverkning av såväl slipstenar som brynen och den har bland annat exporterats till Tyskland och England. Orsaslipstenen sägs ha en tusen år lång historia. Det äldsta dokumenterade fyndet av slipsten tillverkad av Orsasandsten är från Sigtuna, daterat till början av 1000-talet.

I skrift har bergarten omnämnts redan på 1500-talet. Carl von Linné berättade 1734 om slipstenshanteringen i Orsa. Flera gruvor har varit i bruk historiskt. I slutet av 1800-talet sysselsattes flera hundra personer i brytningen och efter lång paus togs brytningen upp igen på 1980-talet och har därefter drivits av familjen Lenner.

– Det känns fint att vi på Orsa Stenhuggeri kan hålla ett gammalt hantverk vid liv genom vårt företag, säger Caroline Lenner. Vi tillverkar och säljer fortfarande slipstenar som förr i tiden, trots att det är vår minst sålda produkt, men det känns viktigt för bygdens historia att vi ändå kan tillhandahålla det. Det är även häftigt att vi har ett eget material som vi kan fortsätta hitta nya användningsområden till.

På bilden: Caroline Lenner för som ägare av Orsa Stenhuggeri AB en lång hantverks-, bygd- och familjetradition vidare

Foto: Sara Lansgren