Nyheter

Ett nytt kontorspalats i Stockholm

Studio Stockholm Arkitektur har fått uppdraget att transformera den kulturhistoriska fastigheten Moraset 1 på Sveavägen 50 i Stockholm och Avanti Partners har fått i uppdrag att jobba med den strategiska uthyrningen.

I det nya konceptet finns ett tydligt fokus på att ta tillvara på fastighetens historia och befintliga arkitektur, samtidigt som moderna funktioner och kvaliteter införlivas över de totalt åtta våningsplanen. Målet är att hitta en hyresgäst som kan skapa sin egen identitet i byggnaden och som önskar vara synlig i bottenplanet.

Fastigheten på Sveavägen 50 har en rik historia som sträcker sig till 1800-talet, där olika butiksverksamheter i kombination med bostäder har avlöst varandra genom åren. I samband med att den tidigare hyresgästen flyttade ut under hösten 2023 påbörjades en varsam transformation.

Studio Stockholms uppdrag innefattar en strategi för utvecklingen, en ny varumärkesprofil, ett nytt koncept och projekteringen av hela byggnaden, interiört såväl som exteriört. Avanti Partners är strategiskt och operativt ansvarig för arbetet med uthyrningen.

– Den här typen av helhetsprojekt passar oss på Studio Stockholm perfekt. Med stor respekt för huset har vi tagit fram en strategi för hela byggnadens långsiktiga utveckling. Dels handlar det om en varsam renovering där vi tar till vara på det som redan finns, dels om att skapa nya kvaliteter för ett modernt kontor som möter både dagens och framtidens krav. Allt inom ett enhetligt och sammanhållet koncept – Petit Palä, säger Alessandro Cardinale, grundare och ansvarig arkitekt på Studio Stockholm.

Projektnamnet Petit Palä, som översätts till ”det lilla palatset”, syftar till att med glimten i ögat betona byggnadens status även i den mindre skalan och dess placering längs en viktig kommersiell gata i Stockholm.

Genom att arbeta med det arkitektoniska arvet på varje våningsplan skapas en mångfald av miljöer av olika karaktär; från bevarade valv till generösa mötesrum, och vidare till en vindsvåning där en ny gemensam takterrass planeras.

Den glasade gårdstillbyggnaden från 2008 kommer att omvandlas till ett gemensamt orangeri för möten, mingel och event. Genomgående har man arbetat med en sammanhängande färg- och materialpalett för att skapa en tydligt sammanhållen karaktär.

–Vi ser fram emot att välkomna en ny hyresgäst. Petit Palä är en perfekt match för den som söker ett eget hus, och som önskar en unik miljö där både verksamhet och företagskultur kan växa och utvecklas, säger Nina de Besche, partner och ansvarig uthyrare på Avanti Partners.

Projektet väntas vara klart för inflytt Q1-Q2 2025 och omfattar totalt ca 2600 kvm. Byggentreprenör är Mod:Group och ansvarig uthyrare är Avanti Partners.