Nyheter

Ecoclime gör affär med HSB Brf Akvarellen och installerar Evertherm-teknologin

Ecoclime Group offentliggör en affär med HSB Brf Akvarellen i Tullinge, där bolaget kommer att installera Evertherm-teknologin. Projektet är värt 4,8 miljoner kronor.

Brf Akvarellen ingår i HSB Södertörn som Ecoclime tecknade samarbetsavtal med tidigare i år.

Yvonne Westermark, med en gedigen bakgrund inom fastighetsförvaltning och nu en del av Ecoclime-teamet:

– Att ha arbetat med Brf Akvarellen under många år har gett mig insikten om deras fina arbete med gemenskap och teknisk effektivitet. Det är därför extra glädjande att i min nuvarande roll få bidra till deras hållbarhetsresa genom installationen av Evertherm. Systemet minskar inte bara deras driftskostnader avsevärt, utan bidrar även till långsiktiga ekonomiska besparingar och miljöfördelar. Det ger en hävstång som kan användas till andra investeringar inom energi eller åtgärder som finns med i underhållsplanen.

Leif Wallin från HSB Brf Akvarellen lyfter fram föreningens engagemang för energibesparing och miljö:

– Vår upptäckt av Ecoclimes spillvattenteknologi har öppnat upp för nya möjligheter att minska våra energikostnader avsevärt. Genom att återvinna värme från spillvatten kan vi göra betydande besparingar. Installationen planeras under sommaren och hösten, i god tid inför vintersäsongen.

Yvonne avslutar:

– Akvarellen är medlemmar i HSB Södertörn, vilka vi har ett samarbetsavtal med gällande just återvinning av värmeenergi i spillvatten. Nu är det bara att vandra vidare i Södertörn se till att fler föreningar slutar att spola ut energin och följa Brf Akvarellens goda exempel. Det bästa med spillvatten är att det finns dygnet runt och alla dagar på året!