Nyheter

NCC har tecknat asfaltkontrakt för över en halv miljard i Norge

Hittills i år har NCC i Norge tecknat nio asfaltkontrakt med Statens Vegvesen (norska Trafikverket) samt flera av regionerna i Norge. Uppdragen löper över ett år och har ett sammanlagt värde om cirka 540 MSEK.

Väder och trafik påverkar vägarna, varför regelbundet underhåll är viktigt för att bibehålla säkra vägar för trafikanterna. En rapport gjord av NCC visar att den ackumulerade underhållsskulden för vägnätet i Skandinavien uppgår till cirka 7,8 miljarder euro och att vägnätet kommer att förvärras om inget görs.

Från och med nyår krävs det enligt en ny lag i Norge att offentliga inköp ska vara miljöviktade med minst 30 procent. I samtliga av dessa nio kontrakt har NCC lämnat miljödeklarationer, så kallade EPD:er.

– Det nya lagkravet har fungerat bra. Fler länder borde premiera CO2-reduktion i anbuden, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC Industry.

I uppdraget ingår fräsning, asfaltläggning, vägmarkeringar och andra arbeten i anslutning till dessa och ska genomföras på vägar med intensiv trafik. Effektiv logistik och en välplanerad framdriftsplan bidrar till ett säkert utförande.

De nio asfaltkontrakten avser områdena;

Oppland och Hedmark

Stor-Oslo

Inlandets länskommun

Söder i Trondheim

Norr i Trondheim

Trondheim FV Sør

SVV Agder

Vestfold SVV

Telemark SVV

Samtliga kontrakt startar under våren och ska vara utförda senast under hösten 2024.

De nio asfaltkontrakten, med ett totalt värde av cirka 540 MSEK registreras i affärsområde NCC Industry under första kvartalet 2024.