Nyheter

Värdefullt verktyg för byggföretag: Sitowis nya applikation

En applikation baserad på artificiell intelligens letar efter avvikelser i planer och genom att påpeka dem förbättrar kvalitetssäkringen.

– Målet är att skapa en artificiell intelligensapplikation som visar potentiella konflikter i planerna eller avvikelser från kvalitetsmålen, säger  Joonas Nieminen, avdelningschef för strukturell design , från Sitowis. 

Applikationen utvecklades för att förbättra effektiviteten och kvalitetskontrollen i element och strukturell design. När avvikelser kan identifieras snabbare och eventuella problem i produktion eller processer kan korrigeras, förbättras den övergripande framgången för byggprojekt.

Om vi ​​tittar lite längre kan applikationen vara ett värdefullt verktyg även för byggföretag.

I dem skulle applikationen kunna fungera för kontroll av planer och källdata samt för intern kvalitetssäkring.

Dessutom skulle byggbutiker och prefabfabriker kunna använda applikationen som ett verktyg för kvantitetsberäkning.

– Vi ser applikationens potential expandera till olika former av designinformation, vilket gynnar både vårt eget team och våra partners i byggföretag och prefabfabriker, sammanfattar Mikkola applikationens framtidsutsikter. 

Avvikelser är gömda i detaljerna 

Den applikation som utvecklats av Nieminen och hans team analyserar data som samlas in från planfilerna. Från denna datamängd försöker applikationen hitta möjliga konflikter eller andra potentiella designfel.

Eftersom elementär design är extremt detaljerad och planerna innehåller oerhört mycket information, gör misstag ont. Elementdesign är till stor del manuellt arbete, varför risken för mänskliga fel ökar.

Ett designobjekt kan ha tusentals elementdokument, så nuvarande manuella kvalitetssäkringsmetoder kanske inte hittar alla fel.

– I det här läget kan Sitowines tillämpning av artificiell intelligens ge betydande lättnad, konstaterar Nieminen. 

Högkvalitativ planhantering och framtida möjligheter 

– Vi är väldigt glada över denna artificiella intelligensapplikation, som avsevärt kan förbättra kvaliteten på element och strukturell design. Applikationen i prototypstadiet representerar ett steg mot en effektivare och felfri designprocess, beskriver Eero Mikkola Sitowiese, filialchef för konstruktionsdesign.  

Även om applikationen är designad för kvalitetssäkring av elementplaner, kan dess potential utökas till att täcka andra former av Sitowises designinformation. Detta är relevant åtminstone inom Sitowines två största affärsområden inom bygg- och infrastrukturplanering, men även på andra håll.

Om Sitowis:
”Sitowise är ett nordiskt specialist- och digitalt företag för byggd miljö. Vår planerings- och konsultexpertis möjliggör mer ansvarsfull och smartare stadsutveckling och smidigare rörelse. Sitowise erbjuder tjänster i Finland och Sverige relaterade till fastigheter och byggnader, infrastruktur och digitala lösningar.”
”Globala megatrender för med sig enorma förändringar som kräver omdefiniering av smartheten i den byggda miljön – det är vad vår vision Redefiniing Smartness in Cities syftar på.”
”Koncernens omsättning 2022 var 204 miljoner euro och företaget sysselsätter mer än 2 200 experter. Sitowise Group Oyj är noterat på Nasdaq Helsingfors börslista under handelssymbolen SITOWS.”