Nyheter

Ny enkät från AktivBo: Ökade krav från hyresgästerna utmanar bostadsbolagen

AktivBo har sammanställt 257 927 enkätsvar från 133 bostadsbolag i den årliga rapporten Så tycker Sveriges hyresgäster – Bostäder. I analysen av undersökningsresultaten framgår det att hyresgästerna upplever att de får sämre service än tidigare.

En av utmaningarna som bostadsbolagen står inför är att möta ökade förväntningar från hyresgäster kring kontakt, bemötande och hantering av felanmälansprocessen.

Varje år sammanställer kunskaps- och plattformsföretaget AktivBo data från hyresgäster i hela Sverige. I årets upplaga av Så tycker Sveriges hyresgäster – Bostad uppger 81,3 procent av hyresgästerna att de får en ganska- eller mycket bra service av sin fastighetsägare, vilket innebär en minskning med 0,3 procentenheter sedan 2022.

Samtidigt minskar även andelen hyresgäster som är nöjda med felanmälansprocessen för tredje året i rad, där frågor som ”anmäla felet”, ”få felet reparerat inom rimlig tid” och ”kvalitet på utfört arbete/åtgärd” minskar.

Hyresgästerna ställer högre krav på tillgänglighet och återkoppling, där förväntningarna successivt höjts baserat på serviceupplevelser från andra branscher. Demografiska jämförelser visar också att de äldre hyresgästerna är mer nöjda än övriga målgrupper med hur hyresvärdarna hanterar felanmälansprocessen.

–  Resultatet från undersökningarna visar tydligt att fastighetsbolagens totala serviceerbjudande inte är tillräckligt. Detta har vi sett då vi analyserat och kategoriserat hyresgästernas skrivna textsvar med hjälp av semantisk analys och AI, säger Frida Kullh, VD på AktivBo Sverige.

Tryggheten fortsätter öka

Under 2023 fortsatte den upplevda tryggheten öka bland hyresgästerna, den högsta uppmätta siffran sedan sammanställningarna började för 15 år sedan. Totalt uppger 81,2 procent av hyresgästerna att de känner sig trygga i och kring sina lägenheter och fastigheterna de bor i.

En ökning med 0,2 procentenheter sedan 2022. De största förändringarna har skett i de särskilt utsatta områdena där tryggheten ökat med 5,8 procentenheter de senaste 5 åren och under 2023 ökat med 0,4 procentenheter.

–  Fastighetsbolagens ökade fokus på trygghet och social hållbarhet under de senaste åren ger fortsatt resultat. Nästan alla av våra kunder arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder och använder Trygghetsindex som en av sina viktigaste KPIer för att följa upp och utvärdera effekten av deras sociala hållbarhetsarbete, avslutar Frida Kullh.

Ökat engagemang: 61,4 procent av hyresgästerna svarar

Under 2023 ökade snittsvarsprocenten för hyresgästundersökningar genomförda av AktivBo med 3,2 procentenheter till 61,4 procent. Det innebär att engagemanget från hyresgästerna är det högsta på 10 år. Tydligare kommunikation från bostadsbolagen kring värdet av att aktivt påverka sin boendeupplevelse, kombinerat med ett allt högre fokus på kundnöjdhet i branschen, har bidragit till ökningen.

Med en hög svarsprocent kan mer precisa slutsatser på lägre analysnivåer dras, vilket gynnar både bostadsbolagen och hyresgästerna.

Om rapporten

Representerade fastighetsbolag: 133st
Totalt antal svarande: 257 927st
Snittsvarsprocent bland deltagande bolag: 61,4%