Nyheter

Badrumsmöbler mest populärt hos svenskarna 

En förhållandevis stor del av livet tillbringas i badrummet. Därför har Geberit djupdykt i svenskarnas badrumsvanor där upplevelser och beteenden studerats kring badrummet. Resultaten visar att badrumsmöbler ligger svenskarna varmast om hjärtat, att badrummet betraktas som en plats för mer än basala behov samt att god hygien värdesätts högt.

Svenskarna tycker badrumsinredning är viktigt. Det framkommer i Geberits senaste undersökning som utförts av undersökningsbolaget YouGov. Resultaten visar att 2 av 3 tycker badrumsinredning är mycket viktigt eller ganska viktigt. Endast 6% tycker inte alls att det är viktigt.

Badrumsinredningen svenskarna gillar mest 

Inom badrumsinredning uppger hela 55% att de gillar badrumsmöbler mest, så som kommoder och högskåp. Strax därefter kommer spegelskåp på 53% och tvättställ på 49%. Var tredje person uppger även att stilfulla toaletter är viktiga för helheten samt att speglar med olika former, storlekar och belysningsmöjligheter skapar liv i badrummet.

Geberit menar att den gemensamma nämnaren hos den badrumsinredning som ligger konsumenten närmast hjärtat bedöms vara möjligheten till förvaring som både badrumsmöbler och spelskåp erbjuder. I nästa led tar konsumenten sedan hänsyn till design och estetik.

– Vi ser att förvaring fortsätter att vara viktigt för konsumenten 2024. Välbefinnandet ökar när det är ordning och reda runt omkring oss och därför vill vi ge konsumenterna rätt förutsättningar för att tillgodose det behovet, säger Petra Nilsson, marknadschef för Geberit Sverige.

Det gör svenskarna i badrummet

I badrummet spenderar svenskarna inte bara tid för att uträtta sina basala behov. Fler än var tredje person sminkar sig även i badrummet och 39% använder sin mobiltelefon, där scrolla sociala medier är vanligast förekommande. Cirka var femte person spenderar dessutom tid i badrummet för att lyssna på musik samt för att få egentid.

– Att så många som var tredje person sminkar sig i badrummet ger oss ytterligare indikationer om vikten av bra belysningsmöjligheter, något som undersökningen också visar att konsumenterna värdesätter högt vid val av badrumsinredning, säger Petra Nilsson.

Viktigast vid renovering av badrum

Vid ett bostadsköp ser 7 av 10 gärna att badrummen är renoverade. När en konsument ska renovera sitt badrum är 25% villiga att betala mellan 30 000–60 000 kronor i renoveringskostnader och 19% kan tänka sig att spendera 60 000–100 000 kronor.

Design och hållbarhet är viktiga köpfaktorer när en toalett ska införskaffas, uppger var tredje person. Det som däremot visar sig vara allra viktigast hos svenskarna är att toaletten ska vara enkel att städa, något som uppges av långt fler än varannan person.

I undersökningen framkommer det även att fler än var fjärde person städar sitt badrum flera gånger i veckan samt att hela 96% tycker det är mycket viktigt eller ganska viktigt med god hygien i sitt badrum.

Det finns flera funktioner hos en toalett som svenskarna drömmer om. Cirka var tredje person vill att hens drömtoalett ska ha en duschfunktion som gör att du kan rengöra dig med vatten istället för med papper. Även luktutsug samt tyst spolning står högt på önskelistan.

Var femte person drömmer dessutom om automatisk spolning, automatisk öppning- och stängning av toalettsits samt en torkfunktion som används efter att du använt duschfunktionen.