Nyheter

Villaägarna: ”Det kompenserar inte en förstörd villadröm”

”Madeleine van der Vee, talesperson Nätverket för solparker,  skriver i sin replik att en ”snabb utbyggnad av elproduktionen är helt nödvändig för att klara klimatomställningen utan nya elprissmällar för landets villaägare.”

Det skriver Jonathan Lindgren, Samhällspolitisk expert, Villaägarnas riksförbund i en replik i Aftonbladet:

”Villaägarna håller med om att elproduktionen må byggas ut. Och många villaägare uppför solceller på hustaken. Men storskalig solkraftsproduktion gör mycket stora markanspråk. Och det sker nu en explosiv utbyggnad av solkraft på både skogar och åkrar.”

”Solparkerna gör markanspråk på cirka 40 år, det är en ansenlig tid. Och beroende på markens förutsättningar lämnar panelerna stora avtryck.”

”På värdefull jordbruksmark riskerar perforeringen med 500 stålrör per hektar att det blir packskador och punkterade dräneringsrör. I skogsmarker medför trädens frånvaro helt nya förutsättningar för vattnets väg i marken. Och om solcellsparkerna kringgärdas av viltstängsel beskärs djurens vandringsvägar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Q7n2qA/villaagarna-lite-billigare-el-kompenserar-inte-en-forstord-villadrom

Foto: Cornell Frühauf