Nyheter

SCB ska utreda databas för hyror

Det behövs bättre information om hyrorna i bostadsbeståndet. Regeringen ger därför Statistiska centralbyrån i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas.

– Regeringen bedömer att det finns ett behov av tydligare transparens på hyresmarknaden. Statistik över bostadshyror kan skapa bättre möjligheter att analysera bostadsmarknadens funktionssätt, utvärdera politiska reformer och ge bättre information till konsumenter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas för statistikproduktion av bostadshyror i hyresbostäder.

SCB ska undersöka tekniska lösningar för hur uppgifter om bostadshyra kan inhämtas från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Om det inte är möjligt att inhämta uppgifter från parterna på hyresmarknaden ska SCB undersöka alternativa möjligheter att hämta uppgifter.

I uppdraget ingår att, om det bedöms möjligt, ta fram och beskriva en process för hur insamling av hyresuppgifter kan gå till genom att hämta registerdata från parterna på hyresmarknaden exempelvis med ett applikationsgränssnitt (API) och vilka variabler som är möjliga att hämta.

Det finns i dag ingen heltäckande offentlig hyresstatistik för hyresbostäder.

Den statistik som finns över det befintliga beståndet är övergripande och det går till exempel inte att se hyresnivåer för olika stadsdelar i storstadsområden.

Uppgifter om hyror i nyproduktion samlas in årligen för det som byggts under året, men det går inte att följa hur nyproduktionshyrorna utvecklas över tid.

SCB ska senast den 30 september 2025 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget.