Nyheter

Fastighetsägarna: ”Bredda och förstärk bostadsbidraget permanent”

Det är välkommet att regeringen förlänger den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget till årsskiftet. Men regeringen behöver redan nu påbörja en reformering av bostadsbidraget, så att stödet anpassas till kostnadsutvecklingen och att fler ska kunna söka stöd. 

Regeringen förlänger den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget till sista december 2024.

Beslutet välkomnas av Fastighetsägarnas samhällspolitiska chef.

– Förlängningen är välkommen, men samtidigt är det olyckligt att regeringen inte förmår återkomma med en reformering av bostadsbidraget trots att en bred majoritet av riksdagens partier säger sig efterlysa det. Det är ett träffsäkert stöd som betyder mycket för hushåll med små marginaler, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, och fortsätter:

– Regeringen bör upphöra med duttandet kring bostadsbidraget. Bostadsbidraget är ett träffsäkert socialt stöd men har länge dragits med brister. Påbörja en reformering där målgruppen för bidraget breddas och bidragsnivån anpassas till kostnadsutvecklingen. Det skulle göra bostadsbidraget mer ändamålsenligt.