Nyheter

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa tar utmaningen för att snabba på övergången till ett hållbart energisystem

I en strävan efter att leda vägen för den gröna omställningen i Europa och globalt, har Sveriges Allmännytta och ViaEuropa tagit sig an utmaningen att snabba på övergången till ett mer hållbart energisystem. Deras gemensamma mål är att främja energigemenskaper som en kraftfull drivkraft för förändring. 

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa vill accelerera omställningen mot ett mer hållbart energisystem med ökade möjligheter för energidelning och låga energipriser.

ViaEuropa, med Jonas Birgersson i spetsen, har lång erfarenhet att utmana befintliga strukturer och tekniska lösningar, bland annat genom Bredbandsbolaget där man tidigt såg att befintlig teknik för dataöverföring (telefonnätet) behövdes ersättas med ny infrastruktur.

Nu vill Sveriges Allmännytta och ViaEuropa på samma sätt utmana sig själva och Sverige i att accelerera den gröna omställningen.

– Förnybar energi finns i överflöd, men existerande kraftnät är inte byggda för att hantera storskalig lokala produktionen. Genom att tillföra ny teknik via energigemenskaper så kan vi skapa ett nytt energisamhälle där det är självklart med ett överflöde av grön el till låga fasta priser. Visste ni att potentialen bara på Sveriges tak är 50 TWh per år, säger Jonas Birgersson, ordförande ViaEuropa.

Energigemenskaper kan idag ta flera olika former, men har ofta den gemensamma nämnaren i att det är flera intressenter som engagerar sig i lokal energiproduktion, energianvändning och distribution av energi. Energigemenskaper kan minska användandet av fossila energislag, bidra till ett mer reselient energiförsörjning i Sverige och möjliggöra innovationer.

– Vi ser en stor potential i energigemenskaper för våra medlemmar. Energigemenskaper är bra för plånboken och miljön, och kan både bidra med nytta och blåslampa för de nätägare som finns idag, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa har nu undertecknat ett gemensamt avtal med tydliga mål och åtaganden. Detta samarbete är inriktat på att snabbt utveckla och implementera praktiska lösningar inom framåtlutade fastighetsbolag.

Genom att visa upp framgångsrika exempel på dessa implementationer siktar vi tillsammans på att illustrera hur kritiska utmaningar kan övervinnas. Målet är att förenkla processen för alla fastighetsägare att bidra till en snabbare och smidigare omställning.

Foto:Tom