Nyheter

Infästning gör stor skillnad när träbyggnation vinner terräng

Korslimmat trä är ett byggmaterial som har medvind just nu. Intresset för att bygga i trä ökar, mycket tack vare ett allt skarpare fokus på den gröna omställningen. För infästningsleverantören Simpson Strong-Tie är träets framfart positiv, men det ställer också stora krav på att se till att hela kedjan hänger ihop, från projektering till utförande – inklusive skruv och infästning.

Liksom tidigare år kommer Nordbygg även i år att vara en viktig mötesplats för byggbranschen och en plattform där företag kan dela med sig av spännande insikter och senaste nytt.

Ett ämne som dominerar agendan är hållbart byggande och här står träbyggnation i rampljuset. Det är något som inte förvånar Simpson Strong-Tie, som också kommer att ställa ut på mässan.

Levande material bör användas på rätt sätt

Simpson Strong-Tie är en världsledande leverantör av infästningssystem och konstruktionslösningar. De ser positivt på den ökande populariteten för träbyggnation i Sverige, men anser det vara avgörande att branschen gemensamt arbetar för att möta de ökande kraven och förväntningarna som kommer med ökad träbyggnation.

– Tyvärr har byggprocesser historiskt sett stått för mycket utsläpp och här anser vi att trä spelar en viktig roll för den gröna omställningen. Det är en stor anledning till att vi satsar på den industrin och tillhandahåller många olika produkter för träbyggnation. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att trä är ett levande material, som måste användas på rätt sätt. Det går att använda till mycket, men man måste vara medveten om hur det beter sig, säger Håkan Karlsson, produktansvarig på Simpson Strong-Tie och fortsätter:

– Därför handlar det också om att se till att varje del av konstruktionen är hållbar och säker. Det kräver att hela kedjan samarbetar, att man lyssnar på konstruktören och att man redan tidigt i projekteringen sätter varje detalj i fokus – inklusive fuktkrav, brandkrav och även vilken infästning man använder. Gör man inte det finns det en risk att prestandan och konstruktionens laster påverkas negativt. Val av infästning kan göra stor skillnad, därför måste man ha helheten med sig genom hela processen. Vi står därför till rådighet, både när det kommer till våra produkter samt för utbildning och rådgivning om vikten av korrekt användning och val av infästningar.

Modern träbyggnation höjer ribban

I monter B01:22 på Nordbygg kommer Simpson Strong-Tie att visa upp sina infästningsprodukter och senaste innovationer för den svenska marknaden.

Håkan Karlsson berättar:

– För oss är det viktigt att man effektiviserar bygget, oavsett vilket material man bygger i. Att man väljer rätt infästning för rätt applikation, utifrån miljö och material. Därför kommer vi att visa upp en rad olika infästningslösningar i vår monter på Nordbygg.

Han avslutar:

– Vi tycker så klart att det är kul att trä vinner terräng. Det är viktigt att våga utmana lite. Trä är visserligen ett gammalt byggmaterial, men sättet vi bygger på nu höjer verkligen ribban. Om det ska kunna göras på ett hållbart och stabilt sätt krävs samverkan mellan alla parter – och det är en process vi med glädje är delaktiga i.