Nyheter

Frys- och vattenskador har ökat med 66 procent i vinter

Vintern har varit extra och ihållande kall i Sverige och redan nu kan Folksam ta höjd för fler frys- och vattenskador inför den stundande fritidshussäsongen. När försäkringsbolaget gått igenom frys- och vattenskador för villor och fritidshus under december och januari så ser man en ökning på hela 66 procent jämfört med motsvarande period förra vintern.

Vattenskador i villor för perioden har ökat med 96 procent som en konsekvens av en ihållande kyla under januari månad. Skador i fritidshus har under motsvarande period ökat med 10 procent, vilket ger en tydlig signal om att det kan öka ännu mer när människor nu i större utsträckning börjar öppna upp sina fritidshus.

– Risken finns att fler sänkt värmen för mycket eller stängt av värmen helt, vilket kan orsaka frysskador på vattenledningar. Ett tips är övervaka uppvärmningen av fritidshuset efter en längre period utan tillsyn, det är också viktigt att vara uppmärksam när till exempel vattnet sätts på igen och vara observant på om det läcker någonstans, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningar är vanligt förekommande och ökar risken för omfattande vattenskador när svenskarna öppnar upp sina fritidshus för säsongen. Varje år rapporteras skador för hundra miljontals kronor som inte bara drabbar fritidshusägaren och försäkringsbolagen – utan även miljön.

Enligt tidigare kartläggning från Svensk Försäkring så ligger koldioxidutsläppsnivån för hantering av en typisk vattenskada i fritidshus i genomsnitt på cirka 300 kg CO₂. Enligt kartläggningen motsvarar exempelvis 2022 års vattenskador i fritidshus därför koldioxidutsläpp på cirka 1 500 ton.

– Alla byggskador som kan undvikas är en seger både för kunden och miljön. Varje år tar vi emot anmälningar på skador som man enkelt kunde undvikit. Tidigare undersökning som Folksam genomfört visar att tre av tio inte gjort något för att minska risken för frysskador när man stänger igen fritidshuset på hösten, avslutar Erik Arvidsson.

Folksams bästa tips inför säsongsöppningen av fritidshuset:

Värm upp huset långsamtVar observant då du sätter på vattnet så det inte läcker någonstansHåll koll på vattenmätaren när alla kranar är stängda, om mätaren rör på sig har du en läckaSe över rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvattenÄven om du säkrat dig mot frostskador, till exempel genom att låta värmen stå på i huset över vintern, så kan ett strömavbrott ha inneburit frysta ledningar

När man öppnar fritidshuset för säsongen rekommenderar Folksam även att man passar på att göra en översyn av fastigheten. Kontrollera hängrännor och rensbrunnar så att dessa inte har täppts till av löv och nedfallen mossa.

Fler tips och råd kan du läsa om här.

Foto: Michael L. Hiraeth