Nyheter

Trimble: Förbättringar av öppna standarder ökar samarbetets prestanda

Trimble tillkännagav idag lanseringen av 2024 års -versioner av sin Tekla programvara ® för byggnadsinformationsmodellering (BIM), konstruktion och hantering av ståltillverkning. Tekla Structures 2024Tekla Structural Designer 2024Tekla Tedds 2024 och Tekla Power Fab 2024 har en förbättrad användarupplevelse och låter användarna samarbeta enkelt genom förbättrad kommunikation för mer integrerade, sammankopplade arbetsflöden mellan alla intressenter i byggprojektet.

Förbättringar av användbarheten gör Tekla-lösningarna idealiska för både erfarna och nya användare, vilket hjälper dem att hålla tidsplan och budget för sina projekt.

Samarbete är en av de avgörande faktorerna för framgången av BIM. Tekla 2024-versioner innehåller kommunikationsförbättringar enligt branschstandard som gör att användarna kan leverera nödvändig dokumentation och modellinformation på ett effektivt sätt, med hjälp av ett större antal branschformat som stöds. Uppkopplade arbetsflöden utgör hörnstenen i hållbara konstruktionsstrategier som fokuserar på att öka effektiviteten, optimera resursfördelningen, minska avfallet och stödja omfattande underhåll under en produkts hela livscykel – allt förankrat i byggbar design.

– Att förbättra samordningen mellan alla intressenter i projekten är avgörande för att säkerställa att branschen kan leverera projekt i tid, enligt budget och tidsplan. Tekla 2024-versionerna är ytterligare ett viktigt steg för att föra alla dessa intressenter närmare varandra, säger Michael Evans, Senior Product Director, Trimble Engineering and BIM Solutions.

Tekla Structures 2024

2024-versionen av Tekla Structures ger en förbättrad användarupplevelse för att hålla tidsplan och budget. Det ger ingenjörer och konstruktörer – som arbetar med komplexa geometrier i projekt – tillgång till mer intuitiv modellering med färre iterationer från början. Förbättringar av automatiserad kloning av tillverkningsritningar ger betydande fördelar för skapande av ritningar för stål och prefabelement.

Tekla Structures robusta ändringshantering gör att användarna kan arbeta effektivt med möjlighet att snabbt leverera ritningar som uppfyller branschreglerna och överföra modelldata felfritt för att uppfylla kundernas krav.

Stöd för öppna branschstandarder

En ännu starkare anpassning till branschens arbetsflöden genom stöd för öppna standarder som BCF (BIM Collaboration Format) gör det möjligt för användare av Tekla Structures 2024 att kommunicera modellbaserade problem mellan projektdeltagare under alla projektfaser. I programvaran stöds buildingSMART-egenskaper av förbättrade och utökade IFC-egenskapsuppsättningar, out-of-the-box.

Integrerade arbetsflöden

Genom att förbättra interoperabiliteten mellan Trimble-programvara, hårdvara och andra tredjepartslösningar levererar Tekla Structures 2024 nya integrerade arbetsflöden för bättre samarbete. Förbättrad generering av armeringsgeometrier som är optimerade för tillverkning, leveranslogistik och drift på byggarbetsplatsen. Datautbyte mellan fält och skanningshårdvara från Trimble gör att användarna kan hämta as-built-data från byggarbetsplatsen och dela korrekt scannad data tillbaka. Trimble Connect Business Premium – som ingår i Named User licensen för Tekla Structures – har förbättrade samarbetsfunktioner, till exempel modellbaserad statusdelning.

Utökat erbjudande för nya licenser

Tekla Structures-användare kan nu nyttja tre produkter i ett kraftfullt erbjudande. En ”Named User licens” för Tekla Structures inkluderar nu Trimble Connect Business Premium och Tekla Model Sharing som en allt-i-ett-lösning. Trimble Connect Business Premium ger tillgång till utökade arbetsflöden och avancerade BIM-verktyg för snabbare projektleveranser med högre kvalitet.

Tekla Structural Designer 2024

Tekla Structural Designer 2024,-programvaran för konstruktion och analys, har förbättrats med införandet av analys och design av etappvis konstruktion, som tar hänsyn till att det finns en sekvens i konstruktion och belastning. Denna helautomatiska process – som är snabb och enkel att använda – kan användas för projektering av både betong- och stålkonstruktioner. Byggnadsingenjörer kan nu också använda referensmodeller från andra discipliner som till exempel arkitektur för att kontrollera kompatibiliteten med respektive konstruktionsmodell.

Tekla Tedds 2024

Den senaste versionen av Tekla programvara för konstruktionsberäkningar bygger på den sömlösa integrationen av konstruktionsinformation och dokumentation med Tekla Structures för att förbättra samarbetet mellan projektering och konstruktion. Tekla Tedds 2024 erbjuder uppdaterade bibliotek med fördefinierade konstruktionsberäkningar och anpassade beräkningsfunktioner för snabbare och mer tillförlitlig konstruktion av element-utformning, även i utformning av multimaterial. Nu erbjuds även murkonstruktion för amerikanska standarder, utformning av vinkeljärn för europeiska och amerikanska standarder samt analys och design av stödmurar för källare för europeiska och amerikanska standarder.

Tekla PowerFab 2024

I 2023i-versionen av Tekla PowerFab programvara för hantering av ståltillverkning introducerades visuell ändringshantering och uppskattning av arbetskostnad. Den senaste versionen innehåller nu förbättrade projekthanteringsverktyg för att organisera och hålla reda på underleverantörer, fördelning av ändringsorder och integration med BCF Topics med hjälp av Trimble Connect. BCF Topics gör det möjligt för företag som använder olika programvaror att samarbeta, med möjlighet för projektledare att göra uppföljning av flera projekt och rapportering av Topics. För att ytterligare förbättra kommunikationen och transparensen mellan kontor och verkstad introducerar Tekla PowerFab 2024 en ny prioritering av kaplistor.

 

Informationssäkerhet

Som en del av Trimbles pågående arbete med att tillhandahålla de högsta nivåerna av datasäkerhet som krävs i miljöer som bygger på datadelning, är alla Tekla-produkter certifierade för att vara helt kompatibla med ISO27001-standarden för hantering av informationssäkerhet.

Tillgänglighet och kostnadsfria provperioder:

För mer information och nedladdning av Tekla 2024-versionerna, besök: 

tekla.com/2024

BIM-programvaran Tekla Structures finns tillgänglig i en gratis 30-dagars testversion som låter användarna testa funktionerna i Tekla Structures. Gratis testversioner finns också tillgängliga för konstruktionsanalys- och designprogramvaran Tekla Structural Designer och Tekla Tedds.