Nyheter

Vatten till industriparken på gång

I vår drar arbetet med att dra vattenledningar till Torsboda Industrial Park igång. Ledningar för vatten, avlopp och industrivatten till fabrikernas processer ska dras.

Industrivattnet sköts i Timrå Invests regi där dotterbolaget Timrå Industrivatten AB utvecklar och hanterar leverans av industrivatten till Söråkers industriområde och industriparken i Torsboda. Vattnet pumpas från ett industrivattenverk vid Norrån i Söråker. Det kommer att byggas om för att kunna leverera större mängder vatten.

Läs mer här.

– Vi utvecklar leveranskapaciteten för befintliga och framtida kunder i området och säkerställer hög driftsäkerhet, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park AB.

MittSverige Vatten och avfall bygger i samarbete med Peab ledningar för industrivattnet och de ansvarar också för bygget av vatten och avlopp till Torsboda Industrial Park. De har upphandlat utförare och under året ska bland annat ledningar dras både under järnväg och E4.

– Steg för steg blir Torsboda Industrial Park redo för kommande etableringar. Det är en hel del kvar men vi tar oss stadigt framåt, avslutar Christian Söderberg.

Mer information finns på MittSverige Vatten och avfalls hemsida.