Nyheter

Samarbete förbättrar framtidens inomhusklimat

I en värld där global luftförorening utgör ett växande hot mot vår hälsa och miljö, presenterar Induo AB och Smart Sensor Devices AB ett distributionsamarbete. Induo kommer att distribuera Smart Sensor Devices innovativa lösning Hibou Air på den svenska marknaden. Hibou Air är en avancerad lösning för luftkvalitetsövervakning designad för att förbättra hälsa och säkerhet i inomhusmiljöer över hela världen.

Med en lång historia av innovation inom trådlösa kommunikationslösningar är Induo AB glada över att komplettera sortimentet med Hibou Air. Detta distributionsavtal är ett steg i att erbjuda framstående och användarvänliga luftkvalitetsövervakningslösningar som möjliggör för individer och organisationer att effektivt hantera och förbättra sina inomhusmiljöer.

Med Hibou Air erbjuder Induo nu lösningar för övervakning av luftkvalitet för WiFi, Bluetooth samt för mobilnäten.

Hibou Air utmärker sig med en enkel installation och flexibla funktioner.

Induo distribuerar förutom enstaka sensorer en verklig plug and play-lösning, baserad på Teltonika RUTX12 gateway. Detta gör det möjligt för användare oavsett teknisk expertis att enkelt sätta upp och börja övervaka sin luftkvalitet. Denna tillgänglighet är central för vår vision att göra avancerad luftkvalitetsövervakning tillgänglig för alla.

Virusmätning

Hibou Airs innovativa virusindexfunktion hjälper till att skapa hälsosammare inomhusmiljöer. Genom att tillhandahålla realtidsdata baserat på nyckelparametrar som temperatur, fuktighet, koldioxidnivåer, och partikelmateria, ger Hibou Air inte bara insikter utan tillhandahåller praktiska verktyg för att bekämpa spridningen av virus och andra luftburna patogener.

Framåt tillsammans

Detta samarbete mellan Induo och Smart Sensor Devices är mer än bara en affärsuppgörelse; det är ett steg mot en framtid där teknologiska framsteg spelar en avgörande roll i att främja en hållbar och hälsosam levnadsmiljö.

Genom att förena våra styrkor och expertis, banar vi väg för en ny era av inomhusluftkvalitet, där avancerad teknologi och proaktiva åtgärder revolutionerar vår miljöpåverkan och bidrar till en säkrare, hälsosammare värld för alla.