Nyheter

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Oron fortsätter att växa bland landets bostadsrättsägare. Det visar sig i nya upplagan av Sveriges Bostadsrättsrapport, framtagen av SBC. Den ekonomiska oron skapas främst av räntehöjningar, avgiftshöjningar och oförutsedda kostnader – något som majoriteten av de svenska bostadsrättsföreningar stått inför det senaste året.

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har för sjunde året i rad tagit fram Sveriges Bostadsrättsrapport som grundar sig på en undersökning genomförd av Ipsos. Detta år har antalet respondenter nästan fördubblats och totalt har 2003 svenska bostadsrättsägare svarat på frågor rörande bostadsrättsföreningen. Rapporten visar att 27 procent av bostadsrättsägarna oroar sig för föreningens ekonomi. Det är en ökning med hela 11 procentenheter jämfört med 2022.

– En central del i vårt arbete på SBC är att bidra med kunskap och insikter för landets bostadsrättföreningar. För att få ännu bättre förståelse för hur bostadsrättsägare känner och tänker har vi fördubblat antalet respondenter detta år. Vi hoppas att det kommer ge ett välkommet stöd för landets styrelsemedlemmar, och det ger oss som bostadsrättsförvaltare viktiga insikter om de utmaningar som landets bostadsrättsägare nu står inför, säger Emil Lundström, VD på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Närmare åtta av tio, 79 procent, uppger att deras förening höjt avgiften det senaste året. Det var förvånande för många, 18 procent uppger nämligen att de inte alls räknat med en avgiftshöjning och 21 procent hade förväntat sig det, men inte att den skulle höjas så pass mycket. Räntehöjningar (60 procent) och avgiftshöjningar (54 procent) är dock fortfarande det som flest oroar sig för när det gäller ekonomin.

Andelen som anser sin avgift vara för högt satt har ökat med 10 procentenheter, från 26 procent till 36 procent.

– De senaste två åren har varit tuffa för landets bostadsrättsägare. Utmaningar som stigande räntor och hög inflation har lett till avgiftshöjningar som alla inte räknat med eller planerat inför. I kombination med fallande bostadspriser är det naturligt att oron då stiger hos många. Ett bra sätt att bli tryggare i sin ekonomiska situation är att hålla sig uppdaterad kring föreningens ekonomi och vara delaktig på årsstämmor. Det ger en bättre förståelse för varför föreningen höjer avgiften eller gör andra ekonomiska förändringar, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Läs hela rapporten här:

https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/

På bilden: Emil Lundström, VD på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.