Nyheter

Ny SVU-rapport: Rättvisa och skälighet – om olika sätt att fördela kostnaderna för VA

I en nyligen offentliggjord forskningsrapport har det undersökts vad en rättvis och skälig fördelning av kostnaderna för vatten och avlopp (VA) kan innebära i ett svenskt sammanhang. Rapporten, som är resultatet av djupgående intervjuer med personer inom VA-branschen, studier av centrala dokument och tillämpning av praktiskfilosofiska och politiska teorier, belyser den komplexa frågan om rättvisa och skäliga VA-kostnader.

Rapporten visar att det i dag används en rad olika principer för att avgöra vad som är en rättvis och skälig fördelning av VA-kostnaderna. Dessa principer varierar stort, vilket leder till en osäker och ojämn fördelning av kostnaderna mellan olika aktörer och hushåll.

– Forskningen visar att det finns ett stort behov av att ompröva de nuvarande principerna för fördelning av VA-kostnaderna. Det är viktigt att vi hittar en modell som är både rättvis och skälig, och som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter, säger Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingsledare hos Svenskt Vatten Utveckling (SVU).

Projektet har också identifierat ett antal principer som skulle kunna användas i stället för eller som komplement till de nuvarande principerna. Dessa nya principer kan potentiellt bidra till en mer rättvis och hållbar fördelning av VA-kostnaderna.

Nr: 2023-14
Titel: Rättvisa och skälighet – om olika sätt att fördela kostnaderna för VA
Författare: Karl de Fine Licht, Chalmers tekniska högskola
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens…

Foto: Jeroen