Nyheter

Balco Group förvärvar i Finland

Balco Group AB växer vidare och har den 1 mars genomfört ett strategiskt förvärv av det finska fasadbolaget Suomen Ohutlevyasennus Oy. Förvärvet stärker och kompletterar Balco Groups närvaro och kunderbjudande på den finska marknaden.

Suomen Ohutlevyasennus Oy grundades 1984 och är en ledande aktör inom totalentreprenad med fasadrenovering som expertområde. Bolaget, som är baserat i Åbo, arbetar främst inom renoveringssegmentet och kunderna utgörs av bostadsrättsföreningar och byggföretag.

Grön transformering på den finska marknaden

– Förvärvet av Suomen Ohutlevyasennus stärker vårt erbjudande i Finland samt vår position inom grön transformering och vår marknadsposition i Norden. Suomen Ohutlevyasennus och vårt andra finska bolag Riikku Group Oy samarbetar redan idag i flera renoveringsprojekt och vi ser goda synergier och tillväxtmöjligheter för de två bolagen, säger Camilla Ekdahl, VD och koncernchef för Balco Group.

Ökad service och närvaro i Finland

– Vi välkomnar våra nya kollegor till Balco-koncernen. Deras expertis inom fasadrenovering och totalentreprenad är en perfekt komplettering till vårt befintliga erbjudande. Detta gör det möjligt att vidareutveckla vår affärsmodell och få tillgång till marknaden för renovering av flerbostadshus, säger Joakim Petersen-Dyggve, CEO Riikku Group OY.

Genom förvärvet av Suomen Ohutlevyasennus Oy befäster Balco Group sin ställning som en nyckelaktör inom sektorn för balkong- och fasadrenoveringar i Norden, samtidigt som man bidrar till en hållbar framtid inom byggbranschen.