Nyheter

Ny nordeuropeisk koncern inom tekniktjänster och installation: Assemblin Caverion Group

Triton offentliggör idag avsikten att kombinera portföljbolagen Assemblin och Caverion till den nya koncernen Assemblin Caverion Group. Sammanslagningen kombinerar styrkorna och förmågorna inom båda bolagen och skapar ett bredare utbud av tjänster och hållbara tekniska lösningar till en större kundbas.

Efter sammanslagningen kommer Assemblin Caverion Group att verka i tio länder, generera en årlig omsättning på cirka 3,8 miljarder euro / 43,5 miljarder kronor och sysselsätta cirka 21 900 kvalificerade medarbetare. Assemblin Caverion Group kommer att bli en marknadsledare i framkant som erbjuder de mest heltäckande och senaste lösningarna genom byggnaders hela livscykel.

Den nya koncernen kommer att bibehålla fokus på den kompetenta medarbetarstyrkan i alla länder där Assemblin Caverion Group verkar, och eftersträvar att ta positionen som den ledande och mest attraktiva arbetsgivaren för experter inom installation, teknik och rådgivning. För kunderna innebär sammanslagningen en pålitlig partner med ytterligare kapacitet att kunna möta kraven på en dynamisk marknad samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Ledningen för den nya koncernen kommer att bestå av chefer från både Assemblin och Caverion. Assemblins vd, Mats Johansson, blir vd för Assemblin Caverion Group. Caverions vd, Jacob Götzsche, blir arbetande styrelseordförande i den nya koncernen. Varumärkena Assemblin och Caverion kommer att användas på sina lokala marknader inom den nya koncernen.

Jacob Götzsche och Mats Johansson som representerar det nya ledarskapet i Assemblin Caverion Group:

– Assemblin och Caverion utmärks av hög teknisk kompetens, utmärkt service samt smarta och hållbara lösningar. Genom att kombinera dessa starka och personalfokuserade kulturer skapar vi en koncern med unika förmågor, kombinerad styrka och en delad vision.

Assemblin Caverion Group är positionerat för att kunna tillvarata de rådande marknadstrenderna, särskilt för att adressera den åldrande byggnadsinfrastrukturen i Europa samt tillgodose en ökad efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering inom byggnader, infrastruktur och industri.

Den nya koncernen kommer att bli en marknadsledare i de svenska, norska och finska marknaderna. Tillsammans med Caverions etablerade närvaro i norra och kontinentala Europa har koncernen goda förutsättningar för organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv på alla marknader.

Hans Petter Hjellestad, Investment Advisory Professional på Triton:

– Vi ser fram emot att kombinera dessa kompletterande bolag till en ny koncern, baserat på samma principer som väglett våra investeringar i sektorn ’Business Services’. Sammanslagningen är ett logiskt steg. Assemblin och Caverion delar både kultur och värderingar, samt erbjuder kompletterande tjänster, förmågor och visioner. Vi räknar med att dra nytta av vår operativa expertis och kunskap om branschen för att stötta båda företagen mot att bygga en framtidsinriktad verksamhet.

Den nya ledningsgruppen för Assemblin Caverion Group kommer att bestå av följande:

Jacob Götzsche, Executive Chairman

Mats Johansson, Group President and CEO

Philip Carlsson, CFO

Elina Kaura, Legal & Compliance, Group General Counsel, EVP

Åsvor Brynnel, Sustainability, HR and Communications, EVP

Jaakko Wacklin, Operational and Commercial Performance, EVP

Håkan Ekvall, CEO Ventilation Sweden, EVP

Andreas Aristiadis, CEO Heating & Sanitation Sweden, EVP​

Fredrik Allthin, CEO Electrical Sweden, EVP​

Uno Lundberg​, CEO Caverion Sweden, EVP

Torkil Skancke Hansen, CEO Norway, EVP

Tero Kosunen, CEO Fidelix and solutions, EVP

Ville Tamminen, CEO Finland, EVP

Carsten Sørensen, CEO Denmark, EVP

Manfred Simmet, CEO Germany and Austria, EVP

Den nya koncernens säte och huvudkontor kommer att vara i Sverige.

Transaktionen har fått alla nödvändiga regulatoriska godkännanden och förväntas att slutföras under april.