Nyheter

Alarmerande få yrkeslärare – brist på 6 000

Regeringens ambitioner att öka utbildningsplatserna på landets yrkes- och vuxenutbildningar riskerar att stöta på patrull. Detta då bristen på yrkeslärare redan i dag är akut och dessutom kommer förvärras framåt.  

Arbetsgivare över hela landet rapporterar om ett skriande behov av medarbetare. Störst behov gäller för yrkesutbildade med inriktning mot kyl- och värmepumpsteknik, el och energi, VVS och fastighet, fordon och transport, bygg- och anläggning, men även inom till exempel vård- och omsorg. Omkring tre av fyra arbetsgivare säger sig ha svårt att hitta kvalificerad arbetskraft.

Därför var regeringens satsningar på yrkes- och vuxenutbildningar efterlängtade av Installatörsföretagen. Men bristen på yrkeslärare sätter käppar i hjulen för satsningarna. Nio av tio utbildningsanordnare uppger att det är svårt att rekrytera utbildade yrkeslärare. En majoritet av utbildningsanordnarna tror samtidigt att behovet av yrkeslärare kommer att öka de närmaste åren.

–  Vi riskerar att fastna i ett moment 22 där alla yrkesverksamma behövs i branschen, men fler av dem samtidigt skulle behöva yrkesväxla för att bli yrkeslärare. Bristen på yrkesverksamma och lärare är ett direkt hot mot branschen, men det riskerar också att försena energi- och klimatomställningen, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Just gruppen yrkeslärare uppvisar den största obalansen mellan det beräknade antalet examinerade och behovet av examinerade. Bristen förvärras av att yrkeslärare i genomsnitt är äldre och att många lämnar yrket i förtid.

Inför läsåret 2022/2023 hade gymnasieskolan nästan 8 800 aktiva tjänstgörande lärare i yrkesämnen. Enligt Skolverket beräknas behovet av examinerade yrkeslärare uppgå till över 13 000 fram till 2035. Det skulle motsvara en årlig examination på runt 890 yrkeslärare. Tyvärr säger prognosen att antalet som beräknas examineras bara verkar bli omkring 500 per år. Om det mönstret håller i sig riskerar vi en brist på närmare 6 000 yrkeslärare de närmaste åren.

– En sådan utveckling vore katastrofal. Det enda sättet att komma till rätta med detta är att utse en kriskommission och införa ett nationellt yrkeslärarlyft. Bristen på yrkeslärare har varit en allt för bortglömd fråga i debatten om svensk kompetensförsörjning, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.