Nyheter

AI på byggarbetsplatsen

Text: MEDGuard

Tyvärr händer det alltför mycket på svenska byggarbetsplatser. Olyckor, stöld och sabotage är vanligt förekommande. MEDguard är ett nytt omfattande system för skydd och övervakning av entreprenadmaskiner och det känsliga området kring dessa.

MEDguard är banbrytande inom säkerhetsteknik, och med hjälp av avancerad AI erbjuder det en imponerande uppsättning funktioner som kan vara avgörande för att trygga och förbättra din verksamhet. Skapa en skyddad zon för dina entreprenadmaskiner med MEDguard, allt i ett kostnadseffektivt 4-i-1-system.

Förebygg olyckor och prioritera säkerheten:
MEDguard är inte bara ett säkerhetssystem – det kan vara en livräddare. Genom att övervaka och snabbt identifiera när människor befinner sig för nära maskinen, markeras faror med en tydlig LED-indikator i hytten. Det här snabba varningssystemet kan bokstavligen rädda liv och förhindra olyckor. Alla incidenter filmas automatiskt av AI-sensorn och materialet skickas till den säkra molnplattformen, MEDcloud.

Statistik
Hur säker är din arbetsplats? Vad kan förbättras? Hur många tillbud / potentiella tillbud sker per dag? När sker de? Och framförallt vad gör vi för att förbättra säkerheten? Sluta gissa och låt MEDguards AI samla in data som ger dig möjlighet att fatta beslut som verkligen gör skillnad.

Oavbruten övervakning, dag och natt:
MEDguard fungerar som en pålitlig nattvakt med sitt AI-aktiverade larmsystem. Vid närmande av obehöriga aktiveras en ljudsiren och blinkande ljus på maskinens tak, samtidigt som ägaren och eventuell larmcentral kontaktas. Högkvalitativ videoupptagning startar för att säkerställa bevisning och lagras sedan säkert i MEDguards skyddade moln. Genom att reagera endast på människor i direkt närhet undviks onödiga falsklarm. Digital gränsdragning gör att inga oskyldiga individer exponeras.

Kontinuerlig positionering med GPS-teknik:
MEDguard tar det ett steg längre med sitt GPS-baserade positioneringssystem som aldrig tar paus. Oavsett om maskinen är i drift eller ej kan du alltid följa dess exakta plats i realtid. Maskinen kan även skicka notifikationer om den lämnar ett fördefinierat geografiskt område.

MEDguard-systemet integreras sömlöst i en IP-klassad box i maskinens motorrum, vilket ger en robust och skyddad lösning för övervakning och säkerhet. Systemet kontrolleras via MEDguard-appen.